Admitere la clasa teologica din cadrul Liceului Pedagogic Carmen Sylva din Timisoara

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale / tezele unice.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;
  • fişa medicală (original);
  • fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
  • recomandarea consiliului parohial;
  • binecuvântarea Chiriarhului locului;
  • certificat de naştere / CI (copie).

Calendatul admiterii:

  • 26-27 mai – înscrierea candidaţilor;
  • 28 -30 mai – desfăşurarea probelor;
  • 2 iunie – afişarea rezultatelor;
  • 3 iunie – afişarea rezultatelor finale.

Probele de aptitudini constau într-o probă orală şi una scrisă. În proba orală se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă  dobândite  în clasele a VII-a şi a VIII-a. Temele pentru examenul scris sunt:

1.  Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;

 2. Crearea lumii;

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;

4. Rugăciunea în viaţa creştinului;

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;

6. Legea cea nouă – Fericirile;

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;

9. Biserica, locaş de închinare:

10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

 După terminarea studiilor şi promovarea examenului de Bacalaureat, absolvenţii acestei secţii se pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil (Teologie Pastorală, Didactica, Istorie, Filosofie, Litere, Arhitectură, Academia de Politie ş.a.)

(Sursa: mitropolia-banatului.ro)


sursa: doxologia.ro
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Feb 27, 2014
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei