Atelier de formare pentru tinerii preoți, la Miclaușeni

„Atelierul de inițiere și formare în tainele preoției” organizat la Miclăușeni se adresează preoților recent hirotoniți din Arhiepsicopia Iașilor, și, în cadrul lui, sunt vizate identificarea şi valorificarea unor mijloace şi resurse teologice şi de dezvoltare personală, adecvate activităţii preoțești pastorale şi misionare. Iniţiativa care a pus în mişcare acest proiect aparţine Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, care a arătat prin aceasta dorinţa de unitate, aceea de a fi implicat şi de a investi în preoţii pe care i-a trimis în parohii.

Invitați de renume din țară și din străinătate

După cum ne-a relatat pr. Eugen-Sebastian Teacu, inspector eparhial în cadrul Sectorului Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor - unul dintre organizatori, la evenimentul de formare sunt invitați să susțină prelegeri și ateliere preoți profesori universitari, profesori de seminar și alte personalități din țară și din străinătate, cum ar fi arhim. Nichifor Horia, exarh  administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor și starețul Mănăstirii  „Sfinții  Trei Ierarhi” din Iași, arhim. Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al  Arhiepiscopiei Iașilor, pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, pr. dr. Răzvan Ionescu, slujitor al parohiei ortodoxe române „Sfânta Parascheva“ şi „Sfânta Genoveva“ din Paris, pr. lect. dr. Vasile Gavrilă de la Facultatea de Teologie din București, pr. conf. univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, arhim. Damaschin Luchian de la Mănăstirea  Sihăstria Putnei, pr. prof. Dragoș Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ din Iaşi, monahia Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de formare şi consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Iaşi. Tot părintele Eugen-Sebastian Teacu a subliniat că tematica întâlnirilor din acest an va fi una diversă și va avea ca obiectiv conștientizarea tinerilor preoți referitor la dimensiunea mântuitoare a slujirii preoțești și la formarea duhului și comportamentului liturgic autentic al preotului.

Programul zilelor de curs se va desfășura după următoarele repere: rugăciune, prelegeri invitați, sesiuni de dialog cu participanții cu referire la conținutul prezentat, lecturi ghidate, seminarizarea temelor folosind experiențe personale.


sursa: doxologia.ro
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Sep 2, 2013
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei