Despre Sf. Ioan Gura de Aur – Studii
]]>În contextul consacrării anului 2015 ca An al misiunii parohiilor şi mănăstirilor astăzi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Editura BASILICA oferă publicului cititor un volum alcătuit din studii pe care Părintele Profesor Dr. Ioan G. Coman le-a închinat unuia dintre marii păstori de suflete ai Bisericii noastre — Sfântul Ioan Gură de Aur. Prezentul volum, publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pune laolaltă 9 studii ale Părintelui Profesor Ioan G. Coman referitoare la Sfântul Ioan Gură de Aur şi un studiu al Părintelui Profesor Ion Bria, publicat în lucrarea Destinul Ortodoxiei (Bucureşti, 1989), la scurt timp după trecerea la Domnul a Părintelui Profesor Ioan G. Coman, studiu care zugrăveşte viaţa şi activitatea acestuia. Studiile grupate în acest volum au fost culese din revistele bisericeşti (Glasul Bisericii, Ortodoxia, Studii Teologice, Mitropolia Olteniei) în care acestea au fost iniţial publicate. Intervenţiile asupra textului au fost minime, concretizându-se în ajustarea din punct de vedere sintactic şi gramatical a conţinutului, precum şi îndreptarea, pe alocuri, a exprimărilor arhaice. Publicarea acestei lucrări în contextul sărbătoririi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aurreprezintă un omagiu adus celui care a fost un neîntrecut orator, dascăl şi părinte al întregii creştinătăţi, la fel de apreciaţi şi preţuit atât în trecut, cât şi astăzi, dar şi o formă de recunoştinţă faţă de munca Părintelui Profesor Ioan G. Coman. În Anul misiunii parohiilor şi mănăstirilor astăzi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii,apariţia unei astfel de lucrări este binevenită atât pentru credincioşi, cât şi pentru elevii seminarişti, studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţilor de Teologie, dar mai ales pentru slujitorii Sfintelor Altare, care pot găsi în paginile cărţii modelul prin excelenţă al Slujitorului, al Părintelui şi al învăţătorului iubitor de Dumnezeu şi de Sfânta Sa Biserică, pildă vie pentru eternitate, după cum se precizează în Nota Editorială.
Download: Click for download attached file: Despre Sf. Ioan Gura de Aur – Studii

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Jun 11, 2015
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei