Fapta buna savarsita din iubire smerita si milostiva este comoara pe care o luam cu noi in Ceruri
]]>În toate bisericile s-a citit astăzi, 23 august 2015, în Duminica a 12-a după Rusalii, Evanghelia care ne prezintă întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un tânăr bogat: „În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându‑I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce‑Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I‑a zis: Care? Iar Iisus i‑a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis‑a Lui tânărul: Toate acestea le‑am păzit din copilăria mea. Ce‑mi mai lipseşte? Atunci Iisus i‑a spus: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du‑te, vinde averile tale, dă‑le săracilor şi vei avea comoară în cer, după aceea, vino şi urmează‑Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s‑au uimit foarte mult, zicând: Atunci, cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le‑a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă”. (Matei 19, 16‑26) În cuvântul rostit în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat învățăturile ce reies din textul Evangheliei. Fapta bună săvârşită din iubire smerită şi milostivă este comoara pe care o luăm cu noi în ceruri Preafericirea Sa a arătat că pericopa rânduită a se citi astăzi la Sfânta Liturghie este deodată o Evanghelie a convertirii şi a milostivirii. „Sunt o mulţime de oameni evlavioşi, morali, dar zgârciţi. Tânărul acesta era evlavios, moral, dar zgârcit. Deci, nu este suficient să ne rugăm mult, ci trebuie să săvârşim şi mult bine în jurul nostru, să fim milostivi. De ce? Ca să ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, cel smerit şi milostiv. Fapta bună săvârşită din iubire smerită şi milostivă este comoara pe care o luăm cu noi în ceruri. În general când adunăm bogăţii materiale le adunăm în jurul nostru, când însă săvârşim fapte bune izvorâte din iubire milostivă şi smerită atunci adunăm comoară în sufletul nostru, adunăm lumina iubirii milostive prezentă şi lucrătoare în noi”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Trebuie să săvârşim mult bine pentru a dobândi viaţa veşnică Evanghelia de astăzi este un îndemn la dărnicie și milostivirea a mai spus Preafericirea Sa: „Evanghelia ne mai arată că nu este suficient să nu săvârşim răul, să nu furăm, să nu ucidem, să nu fim desfrânaţi, să nu minţim, ci trebuie să şi săvârşim mult bine pentru a dobândi viaţa veşnică, pentru a dobândi mântuirea şi desăvârşirea. Evanghelia ne arată că nu este suficient ca cineva să fie evlavios, ci trebuie să fie şi milostiv. Atunci când are bunuri materiale trebuie să ajute pe cei săraci, pe cei nevoiaşi şi chiar şi atunci când nu are bunuri material trebuie să fie milostiv făcând milostenie printr-un cuvânt bun, printr-un sfat bun şi mai ales prin rugăciune pentru alţi, iar când are bunuri material neapărat trebuie să ajute cu prioritate pe cei lipsiţi de hrană, de îmbrăcăminte, de adăpost”, a spus Preafericirea Sa potrivit Radio TRINITAS. Duminica viitoare Biserica se va afla în Duminica a 13 după Rusalii în care ni se prezintă Pilda lucrătorilor celor răi. FOTO: ZIARUL LUMINA Ştire în curs de actualizare
Download: Click for download attached file: Fapta buna savarsita din iubire smerita si milostiva este comoara pe care o luam cu noi in Ceruri

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Aug 23, 2015
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei