IISUS HRISTOS - LUMINA LUMII ȘI INDUMNEZEITORUL OMULUI
Editura BASILICA a Patriarhiei Române a publicat recent cu binecuvântarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cartea IISUS HRISTOS - LUMINA LUMII ȘI ÎNDUMNEZEITORUL OMULUI, în cadrul Colecției „Dumitru Staniloae - OPERE COMPLETE”.„Teologia ortodoxa este esentialmente o teologie a luminii pentru ca însusi „Dumnezeu este lumina” (1 Ioan 1, 5). De aceea, în cartea de fata, Parintele Profesor Dumitru Staniloae foloseste în mod precumpanitor un limbaj al luminii, tâlcuind mari teme ale gândirii teologice si trairii duhovnicesti orto­doxe din aceasta inedita perspectiva. Astfel, întelegem ca „tot ce exista este lumina". Depasind treptele luminii create - fie ca este vorba de cea fizica, fie de cea iradiind din înte­lesurile lucrurilor -, omul sporit duhovniceste poate ajunge sa stravada, cu ajutorul luminii sesizante a mintii, daruite lui prin însusi faptul crearii sale, chiar existenta luminii celei necreate. Se împlineste, astfel, tainic, cuvântul Psalmistului, care spune: „întru lumina Ta vom vedea lumina” (Psalmul 35,9).De altfel, chiar omul si lumea sunt deopotriva taine si lumini, în masura în care ramân în Dumnezeu. Doar stator­nicite în El lumea si omul îsi dezvaluie întelesurile, rosturile lor înalte si netrecatoare, de Dumnezeu rânduite din vesnicie. De aceea, orice încercare de a le devaloriza punându-le sub semnul absurdului este neavenita. Absurdul, ne previne Pa­rintele Dumitru Staniloae, citând nume celebre de promo­tori ai acestei viziuni profund negative, nu este o contestare doar a oricarei finalitati în creatie, în lume, ci a însesi temeiu­rilor binelui, izvorâtor din iubire, deoarece absurdul înseamna biruinta nonsensului, a non-comuniunii, deci a întunericu­lui si a mortii. Binele, însa, este indisolubil legat de lumina, de sensul creator nepieritor, de bucuria comuniunii, dupa cum arata Sfântul Evanghelist Ioan: „oricine face rele uraste Lumina si nu vine la Lumina, pentru ca faptele lui sa nu se va­deasca. Dar cel ce lucreaza adevarul vine la Lumina, ca sa se arate faptele lui, ca în Dumnezeu sunt savârsite." (Ioan 3,20-21). Dar, a vorbi despre atotprezenta luminii, despre binele pururi ziditor, înseamna de fapt a vorbi, implicit, despre necuprinsa si mântuitoarea iubire dumnezeiasca, adica despre însusi Creatorul a toate, „pentru ca Dumnezeu este iubire" (1 Ioan 4, 8).Fiind „Lumina lumii" (Ioan 8, 12), Fiul si Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, adica Hristos Domnul, a facut si din cuvântul omenesc un purtator al luminii, al vietii, dupa propriul Sau chip: „întru El era viata, si viata era lumina oame­nilor" (Ioan 1,4). De aceea, spune Parintele Dumitru Staniloae, învataturile lui Hristos sunt lumina, Biserica însasi este lu­mina. Toate îsi primesc lumina din stralucirea învierii Dom­nului si toata firea zidita, cea vazuta, nazuieste sa fie îmbracata în lumina neapusa dupa obsteasca înviere. Şi, pentru ca o adevarata mistica a luminii dumnezeiesti a Preasfintei Treimi o aflam mai ales în scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog, Parintele Dumitru Staniloae încheie acest volum printr-o admirabila tâlcuire a inegalabilelor Imne ale dragos­tei dumnezeiesti, traduse în limba româna, cu ani în urma, tot de dânsul. Din acestea vedem bine, însa, ca primirea în lumina nu este neconditionata, ci se câstiga prin nevointa, prin încordata si continua stradanie spirituala a celui cre­dincios: „Pe cât ma curatesc, pe atât ma si luminez "(Imne, 9). De aceea, si Parintele Dumitru Staniloae întareste: „Numai în cei uniti prin Botez si Sânta împartasire cu Hristos Se arata El ca lumina, daca folosesc puterea Lui pentru a se ridica din pa­timile ce-i atrag spre lume. Mistica ortodoxa nu este numai o mis­tica a luminii, ci si o mistica hranita de Sfintele Taine." Asadar, cu sporita bucurie binecuvântam acum prima editare a aces­tei atât de luminoase carti a Parintelui Profesor Dumitru Staniloae într-o editura bisericeasca, spre folosul vietii du­hovnicesti a clerului, monahilor si credinciosilor mireni” (Cuvânt înainte al Preafericitului Parinte Patriarh Daniel)
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Sep 16, 2014
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei