In nasterea ca om din Fecioara se arata atat marirea lui Dumnezeu, cat si marirea data omului de partener al Lui
În cele ce urmeaza va prezentam un fragment din volumul Iisus Hristos lumina lumii si îndumnezeitorul omului, semnat de Pr. Dumitru Staniloae referitor la Nasterea Domnului:El se face om, dar ramâne si Dumnezeu. Numai prin aceste doua calitati îsi arata deplina apropiere de oameni si calitatea de Mântuitor. Numai coborându-Se la calitatea de om, dar înaltând pe om la calita­tea personala de Dumnezeu, ridica pe oameni la egalitatea cu Sine, fara sa confunde dumnezeirea cu umanitatea. El îsi afirma în nasterea din Fecioara atât calitatea de Creator, de Dumnezeu, facându-Se om într-un chip mai presus de fire, cât si pe cea de om, nascându-Se dintr-o reprezentanta a neamului ome­nesc. Nu se naste ca om numai din oameni, dar nici nu se naste ca om, fara sa se foloseasca de firea omeneasca, nascându-Se din Fecioara. Nu se face om numai creându-Se ca om, fara legatura cu umanitatea existenta si în afara legaturii cu ea, caci aceasta n-ar fi aratat pretuirea data omenirii create, la început, ci se naste ca om din umanitate, dar folosindu-se si de puterea Sa creatoare, ca sa arate recrearea omenirii create la început. Numai asa se ridica pe Sine ca om mai presus de om, dar ramânând totusi si în unire de fiinta cu oamenii. Şi în aceasta se arata cât de mult a fost creat omul în stare sa fie unit cu Dumnezeu. Îl face pe om în stare sa devina, dar nu prin sine, ci prin El, si Dumnezeu, sau fire a Persoanei dumneze­iesti, prin nasterea din Fecioara. A facut umanitatea mai mare, capabila sa-L nasca pe Dumnezeu ca om, dar nu fara puterea Lui. O mai mare apropiere a umani­tatii de Dumnezeu nu se putea realiza si, totusi, aceasta nu înseamna o identificare panteista a lui Dumnezeu, în apropierea maxima prin iubire a Crea­torului ramas, ca atare, deosebit de creatura. El se face persoana a creatiei (creaturii), dar ramâne si Creator. În aceasta se arata marea cinste data creatu­rii. El face dintr-o creatura o Maica a Sa, dar o face fara sa înceteze sa ramâna Dumnezeu. Intra în relatia de Fiu cu ea ca Maica, dar fara sa înceteze sa fie si Creator al ei. Caci, în acest caz, n-ar fi fost decât o existenta supusa legilor naturii generale create, neridicând, de fapt, pe Nascatoarea Lui creata la nivelul de Maica a Creatorului. De aceea, ea e pusa în apro­pierea cea mai înalta de El, sau e ridicata la pozitia cea mai proprie de adevarata Mijlocitoare între toti si El, dar e totusi numai rugatoare. De aceea se spune: „Bucura-te, mijlocitoarea tuturor catre Dumnezeu. Bucura-te, împacarea tuturor cu Dumnezeu. Bucura-te, cea ce izbavesti lumea de necazuri, prin mijloci­rile tale". îi spunem în mod hotarât: „Bucura-te, cea ce pe Dumnezeu cu oamenii i-ai împreunat". Dar a facut-o aceasta prin voia Lui, pentru ca a creat uma­nitatea în stare sa fie împreunata cu Dumnezeu si, de aceea, în mod special i-a dat ei un rol deosebit în realizarea unirii Lui cu oamenii, tinând seama si de credinta si curatia ei deosebita.E o mare minune si deci, o putere exclusiv dum­nezeiasca, sa faca o Fecioara Maica, dar o putere ca­re se poate folosi si de calitatea data femeii de a fi mama în general. Creatorul a dat omului prin creatie o valoare si o capacitate atât de mare de a se face Fra­te cu omul, de a vorbi si lucra prin firea omeneasca. Acesta e misterul cel mare al omului: ca Dumnezeu se poate face El însusi Fiu al Omului, dar necoborând total în granitele omenesti - caci aceasta ar fi una cu panteismul - aratând o slabiciune a lui Dumnezeu, ci ramânând si Dumnezeu, mai presus de granitele ome­nescului. În nasterea ca om din Fecioara se arata atât marirea lui Dumnezeu, cât si marirea data omului de partener al Lui, de fire a Persoanei Lui.Pr. Dumitru Staniloae – Iisus Hristos lumina lumii si îndumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, 1993, p. 60-63.
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Dec 24, 2013
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei