Intalniri pentru sustinerea orei de religie in Eparhia Oradiei
]]>La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Sofronie, Episcopul Oradiei, în zilele de miercuri, joi şi vineri, respectiv 25, 26 şi 27 februarie 2015, la cele patru centre protopopeşti din Episcopia Oradiei au avut loc întâlniri cu preoţii parohi şi slujitori de la enoriile din eparhie şi cu profesorii de religie de la şcolile din judeţul Bihor, informează "Ziarul Lumina". Întâlnirile au fost conduse de o delegaţie chiriarhală formată din: pr. profesor Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul la Centrul eparhial, pr. profesor Florin Negruţiu, inspector şcolar de religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, şi pr. dr. Ioan Codorean, directorul Centrului Cultural Ortodox „Catedrala cu Lună“ Oradea. Au fost prezenţi, la fiecare protopopiat în parte, şi cei patru protopopi şi secretarii oficiilor protopopeşti. Tematica întrunirilor de la cele patru protopopiate, respectiv Oradea, Beiuş, Marghita şi Tinca a fost: clarificarea statutului orei de Religie şi modalităţile de sprijinire a acesteia, precum şi elaborarea monografiilor parohiilor din Episcopia Oradiei. Astfel, în contextul creat de hotărârea Curţii Constituţionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 şi motivarea acesteia, privind statutul orei de Religie în învăţământul de masă, pr. Radu Rus a prezentat derularea evenimentelor din ultima perioadă legate de disciplina religie, clarificând implicaţiile noului context legislativ asupra organizării şi desfăşurării educaţiei religioase în şcoli. În mod concret, s-a insistat pe necesitatea implicării active şi responsabile a clerului în conştientizarea părinţilor cu privire la importanţa participării copiilor lor la ora de religie şi, în mod expres, în mobilizarea acestora pentru completarea şi depunerea, la secretariatele unităţilor de învăţământ, până în 6 martie 2015, a cererilor tip elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în acest sens. Implicarea preoţilor în procesul de înscriere De altfel, această obligaţie pastorală a preoţilor, de a se implica în procesul de înscriere a elevilor la ora de religie, a fost menţionată în Ordinul circular al PS Sofronie, Episcopul Oradiei, emis joi, 19 februarie 2015, adresat clerului şi credincioşilor din cuprinsul Eparhiei Oradiei în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie 2015, ordin ce urmează a fi citit, din nou, în toate bisericile parohiale şi mănăstireşti din Bihor, în Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei, 1 martie a.c., prin care se adresează îndemnul părintesc ca „toţi cei implicaţi în asigurarea educaţiei religioase (Familia, Şcoala, Parohia) trebuie să dea dovadă de maximă responsabilitate şi angajare, astfel încât valorile umane perene şi comportamentul paşnic, promovat prin ora de religie, să nu fie afectate de potrivnicia celor care vor să îl înstrăineze pe om de Dumnezeu“. De asemenea, pr. consilier a subliniat demersurile pe care Patriarhia Română le-a făcut pe lângă autorităţile centrale ale statului în vederea păstrării şi pe mai departe a statutului orei de religie şi a recunoaşterii rolului capital al acesteia în formarea copiilor şi tinerilor noştri. Totodată, au fost prezentate hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la consolidarea statutului orei de religie, prin sporirea legăturilor dintre Biserică şi Şcoală, inclusiv prin încheierea de parteneriate între fiecare parohie şi şcolile care funcţionează pe raza acesteia şi prin includerea în bugetul anual al parohiei a unui Fond parohial pentru susţinerea orei de religie. Pr. inspector Florin Negruţiu a vorbit despre importanţa colaborării dintre profesorii de religie şi preoţi, în general, iar în mod special, în aceste zile, când este imperioasă unirea eforturilor dintre Biserică, Familie şi Şcoală pentru susţinerea educaţiei religioase şi a valorilor pe care le propune. În acelaşi timp, părintele inspector a prezentat aspectele legate de înfiinţarea, la nivel naţional, a Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie (APOR), care are drept obiectiv sprijinirea şi îmbunătăţirea predării religiei în şcoală, prin susţinerea şi promovarea valorilor religioase, atât în rândul elevilor, cât şi în cel al părinţilor. O filială a acestei asociaţii se va înfiinţa şi în judeţul Bihor, şedinţa de constituire urmând a avea loc azi, sâmbătă, 28 februarie, de la ora 18:00, în sala festivă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“ din Oradea. Istoria Parohiilor Româneşti Tot în cadrul acestor întruniri, a fost adus la cunoştinţa preoţilor de la parohii proiectul editorial al Patriarhiei Române privind elaborarea şi tipărirea unei Istorii a Parohiilor Ortodoxe Româneşti, cu tomuri distincte pentru fiecare eparhie în parte. Părintele Ioan Codorean, numit de Chiriarhul Oradiei ca şi coordonator principal al acestui demers în Episcopia Oradiei, a subliniat importanţa istorică a acestei ample lucrări scriitoriceşti, realizată la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, şi a prezentat preoţilor datele cu caracter tehnic, respectiv îndrumările bibliografice şi editoriale privind conceperea şi redactarea micromonografiilor parohiilor, conform recomandărilor editoriale elaborate la nivel central. De asemenea, au fost stabilite termene exacte de finalizare şi transmitere a materialelor documentare, elaborate potrivit structurii standardizate a Fişei de lucru, către colectivul eparhial de redactare, compus din 3-4 preoţi de la fiecare protopopiat, coordonat de părintele dr. Ioan Codorean.
Download: Click for download attached file: Intalniri pentru sustinerea orei de religie in Eparhia Oradiei

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Mar 1, 2015
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei