ORA DE RELIGIE ESTE O COMPONENTĂ A INVĂȚĂMÂNTULUI PUBLIC EUROPEAN
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informeaza:Patriarhia Romana a luat act cu uimire de afirmațiile publice ale domnului Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, care dezinformeaza prin omisiune in ceea ce privește inscrierea elevilor la ora de religie. Este surprinzator faptul ca domnia sa, in calitate de președinte al unei instituții publice din Romania, nu cunoaște prevederile constituționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), referitoare la ora de religie in școlile publice. Astfel, potrivit articolului 29, aliniatul (1) din Constituția Romaniei, libertatea gandirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credința religioasa, contrare convingerilor sale .  De asemenea, conform articolului 32, aliniatul (7), statul asigura libertatea invațamantului religios, potrivit cerințelor specifice fiecarui cult. In școlile de stat, invațamantul religios este organizat și garantat prin lege. In argumentarea deciziei CEDO din 29 iunie 2007, in cazul Folgero contra Norvegiei , se precizeaza ca statele au dreptul de a difuza prin invatamant sau educatie informatii sau cunostinte avand, direct sau indirect, caracter religios sau filosofic. Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu autorizeaza parintii sa se opuna la integrarea unui astfel de invatamant sau educatii in programa scolara (paragraful 84). De asemenea, CEDO nu considera o problema caracterul obligatoriu al orei de religie, constatand faptul ca in Europa, invatamantul religios este profund legat de invatamantul secular . Dintre cele 46 de state membre ale Consiliului Europei (in anul 2007) doar in trei state religia nu este predata in scolile publice (Franta, Albania si Macedonia); ora de religie este obligatorie in 25 de state, in restul fiind facultativa sau optionala (conform celor retinute de CEDO in 9 octombrie 2007, cu ocazia judecarii cauzei Hasan si Eylem Zengin contra Turciei , paragraful 30).Doar doua conditii se cer respectate de statele care prevad caracterul obligatoriu al orei de religie: sa poata obtine o scutire de participare, in situatia in care respectivul invatamant are un caracter confesional accentuat (cauza Folgero contra Norvegiei ), iar scutirea de a participa sa nu implice obligatia de a motiva in vreun fel solicitarea respectiva (cauza Hasan si Eylem Zengin contra Turciei ). Cele doua conditii sunt pe deplin respectate in Romania, fiind prevazute in Constituția Romaniei și in Legea Educației Naționale nr. 1/2011, articolul 18: religia are caracter obligatoriu in oferta curriculara a școlii, dar opțiunea pentru frecventarea acestei discipline aparține elevului major, respectiv parinților sau tutorilor legali instituiți pentru elevii minori. Prin urmare, opiniile unor pretinsi experti din Romania in respectarea drepturilor omului nu au nici o legatura cu realitatea din Europa. Romania, prin traditia si istoria ei europeana, se numara printre statele care asigura libertatea invațamantului religios, datorita contribuției educației religioase la formarea și educarea tinerei generații in spiritul valorilor autentice. In acest sens, cercetarea naționala realizata in cadrul Institutului de Științe ale Educației, arata ca pentru 85% dintre tinerii din Romania credința religioasa constituie o valoare fundamentala cu o importanța decisiva in viața proprie (a se vedea studiul: Monica Cuciureanu și Simona Velea, coordonatori, Educația moral—religioasa in sistemul de educație din Romania, Bucuresti, Editura Didactica și Pedagogica, 2012).Deci, atat legislația romana, cat și practica europeana sunt in favoarea menținerii orei de religie in școlile publice.
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Feb 22, 2013
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei