Prima vizita arhiereasca la Medeleni, Ungheni
]]>Duminică, 10 mai 2015, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din catul Medeleni, comuna Petreşti, raionul Ungheni (preot paroh Serghei Pascari). În cuvântul său de învăţătură, PS Antonie s-a referit la activitatea pastorală a părintelui Serghei, care cu multă jertfă se străduie să-şi îndeplinească datoria de păstor de suflete într-un sat cu o populaţie în descreştere din cauza sărăciei materiale. Între altele, PS Antonie a spus: „Este uimitor cum părinţii noştri îşi fac datoria în sate mici, unde numărul creştinilor este în scădere, reuşind să facă faţă greutăţilor zilei de astăzi. Nu este uşor. Se vede acest lucru şi aici la Medeleni, unde păstoreşte părintele Serghei. Mare jertfă. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească, părinte, pentru osteneala Sfinţiei Voastre. Cred că ar fi bine ca modul de păstorire din parohiile mici să-l vadă şi alţi slujitori ai altarelor, cum sunt, de exemplu, cei din oraşe. Ar fi un „schimb de experienţă” util pentru ambele părţi. Dar dacă în urma acestor vizite s-ar înfiripa şi o colaborare între parohii, în urma cărora parohiile din oraş ar ajuta parohiile din sate mai sărace ar fi un lucru binevenit şi care ar impulsiona mult misiunea ortodoxă. Asupra acestui fapt merită să revenim”. Cu binecuvântarea, Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, PS Antonie a oferit o distincţie părintelui paroh Serghei Pascari, la împlinirea a douăzeci şi cinci de ani de preoţie. De asemenea, au fost acordate mai multe distincţii de vrednicie pentru susţinerea activă a misiunii creştine. PS Antonie le-a mulţumit creştinilor gratificaţi pentru sprijin, menţionând că: „Mulţi aud îndemnul de a ajuta Biserica, dar nu toţi răspund acestui apel. Împietrirea inimii, ataşarea în exces de cele materiale, împiedică pe cel care aude îndemnul să facă fapte de milostenie. Dumneavoastră aţi auzit îndemnul şi aţi răspuns. Vă mulţumim şi Bunul Dumnezeu să vă răsplătească”. Părintele Serghei i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Mitropolit şi Exarh Petru pentru distincţie şi Preasfinţitului Antonie pentru vizită şi binecuvântarea arhierească, menţionând că este prima vizită arhierească la Medeleni. „Satul nostru este mic, dar aici trăiesc creştini cu suflet mare. Nu avem alte confesiuni în sat. Toţi suntem ortodocşi, păstrăm credinţa înaintaşilor noştri. Vizita Preasfinţiei Voastre, distincţiile acordate mie şi creştinilor, sunt o încurajare pentru a amenaja în continuare sfântul nostru locaş. Mai avem multe de făcut. Totul facem cu bănuţii văduvei. Cu nădejdea la Dumnezeu le facem pe toate”, a menţionat părintele Serghei. PS Antonie a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu peste comunitatea ortodoxă din Medeleni, aspra familiei părintelui paroh şi pentru sănătatea ctitorilor şi binefăcătorilor, care sprijină amenajarea sfântului locaş, după care Preasfinţia Sa a sfinţit un rând de veşminte preoţeşti donate de nişte credincioşi evlavioşi, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei. În drum spre Chişinău, PS Antonie e vizitat parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din oraşul Călăraşi, unde părintele paroh Andrei Cojocari i-a vorbit Preasfinţiei Sale despre acţiunile, pe plan gospodăresc şi pastoral, întreprinse în ultimul timp. Satul Medeleni din raionul Ungheni a fost atestat documentar în anul 1490, într-un hrisov din epoca Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Conform datelor recensământului din anul 2014 în sat locuiau 573 de oameni. În sat nu există alte confesiuni, toţi fiind de credinţă ortodoxă. Satul nu a avut niciodată un locaş de închinare. Pentru cele sufleteşti medelenii erau nevoiţi să meargă la preoţii din satele din vecinătate. În anul 2005, prin contribuţia unui bun creştin, pe nume Gheorghe Foleşteanu, epitropul actual al bisericii, s-a început amenajarea unui paraclis în fosta clădire a ambulatorului sătesc. Până la încheierea lucrărilor de amenajare, asistenţa religioasă a satului a fost asigurată de către părintele Serghei Pascari. În anul 2008 părintele Serghei a oficiat prima Sfântă Liturghie. În Medeleni părintele Serghei păstoreşte de zece ani.
Download: Click for download attached file: Prima vizita arhiereasca la Medeleni, Ungheni

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: May 12, 2015
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei