Reorganizarea Sectorului Patrimoniu cultural religios
In sedinta din 23 octombrie 2012 a Permanentei ConsiliuluiNational Bisericesc s-a hotarat reorganizarea Sectorului Patrimoniucultural al Administratiei Patriarhale si numirea domnului MarinCotetiu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxa "JustinianPatriarhul" din Bucuresti, in functia de consilier patriarhalresponsabil cu aspecte privind patrimoniul religios, dupa cum neinformeaza Ziarul Lumina.Marin Cotetiu, noul consilier patriarhal, s-a nascut la data de 8septembrie 1973, in orasul Campeni, din judetul Alba, dinparintii Mihaiu si Letitia. A urmat studii teologice la SeminarulTeologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit in anul 1994.A urmat apoi studiile universitare la Sectia Patrimoniu cultural aFacultatii de Teologie Ortodoxa din Bucuresti (1995-1999). Paralelcu acestea a urmat si studiile universitare la Sectia Conservareasi restaurarea operei de arta a Universitatii de Arte dinBucuresti (1996-2001). In anul 2003 a absolvit studiile aprofundate,iar in anul 2010 si-a sustinut teza de doctorat la UniversitateaNationala de Arte din Bucuresti.In anul 2003 a devenit preparator universitar titular al Facultatiide Teologie Ortodoxa din Bucuresti, la sectia care atunci se numeaPatrimoniu cultural, devenita ulterior Sectia Arta sacra. In anul2006 a devenit asistent universitar in cadrul aceleiasi sectii, iardin luna octombrie a anului 2012 este lector universitar in cadrulDepartamentului de Teologie Sistematica, Practica si Arta Sacraal acestei facultati.Inca din anul 1994 a fost preocupat constant de particularitatilepe care le prezinta restaurarea picturilor murale si a picturilorrealizate pe lemn. In urma efectuarii practicii de specialitate sia absolvirii examenelor de autorizare, in anul 2002 a fost atestat deComisia de Pictura bisericeasca a Bisericii Ortodoxe Romane carestaurator pictura murala de epoca, iar in anul 2011 a fostatestat ca restaurator pictura pe lemn. Pentru aceste specializarieste atestat si de catre Institutul National al Patrimoniului.Domnul lector dr. Marin Cotetiu este din data de 1 noiembrieconsilier patriarhal pentru componenta Patrimoniu religios aSectorului Cultura si Patrimoniu religios al AdministratieiPatriarhale. "La acest inceput de drum imi doresc ca munca celordoua laboratoare din cadrul Centrului pentru patrimoniu "SfantulConstantin Brancoveanu", cel pentru restaurare carte si cel pentrurestaurare icoana sa fie mai vizibila si apreciata la nivelulcelorlalti specialisti cunoscuti in domeniu. De asemenea, imipropun dezvoltarea activitatii Centrului de pregatire pentrupatrimoniu si o posibila apropiere a Facultatii de TeologieOrtodoxa "Justinian Patriarhul", pentru a facilita accesulstudentilor care se specializeaza in restaurare la tehnici modernede restaurare si intalnirea lor cu specialistii", a declarat noulconsilier patriarhal Marin Cotetiu.In cadrul aceleiasi sedinte a Permanentei Consiliului NationalBisericesc din 23 octombrie 2012 a fost hotarata transformareaSectorului Patrimoniu cultural al Administratiei Patriarhale inSectorul Cultura si Patrimoniu religios, cu doua componente:"Cultura" si "Patrimoniu religios", fiecare condus de catre unconsilier patriarhal cu atributii distincte. Consilierul patriarhalresponsabil cu aspectele de cultura de la data de 1 noiembrie esteparintele prof. dr. Florin Şerbanescu.
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Nov 5, 2012
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei