Sarbatoarea Sfintelor Pasti pe Colina Patriarhiei
]]>Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos a fost prilej de bucurie pentru numeroşi credincioşi bucureşteni, veniţi pe Colina Patriarhiei pentru a primi Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Slujba Învierii a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Liturghie din noaptea Sfintelor Paşti a fost oficiată în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de slujitori, informează "Ziarul Lumina". La miezul nopţii, preoţii îmbrăcaţi în veşminte luminoase de sărbătoare au primit Sfânta Lumină de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după care au coborât în mijlocul credincioşilor şi au oferit-o tuturor celor prezenţi. În cuvântul de învăţătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că Hristos Domnul răsplăteşte cu însăşi prezenţa Sa pe cei care-L caută şi Îl iubesc. De asemenea, Preafericirea Sa a explicat semnificaţia duhovnicească a gestului femeilor mironosiţe de a cuprinde picioarele Domnului la vederea Acestuia. „Hristos Domnul, Cel Înviat din morţi, a dorit să răsplătească credinţa, evlavia şi osteneala femeilor mironosiţe, care au venit la mormântul Său, cu un mare dar. Pe când se întorceau ele spre Ierusalim, cuprinse de teamă şi de cutremur mare, pentru că nu au înţeles cum s-a realizat Învierea lui Hristos, El le-a întâmpinat şi le-a zis: Bucuraţi-vă, nu vă temeţi! Atunci, femeile mironosiţe s-au închinat Lui şi I-au cuprins picioarele. Prin aceasta vedem că Hristos Domnul răsplăteşte cu însăşi prezenţa Sa pe cei care-L caută şi Îl iubesc şi împlinesc voia Lui în viaţa lor. Acest gest al femeilor mironosiţe, care la întâlnirea cu Iisus Hristos Cel Înviat nu au spus nici un cuvânt, ci doar I s-au închinat Lui până la pământ şi au cuprins picioarele Lui, este un gest profetic, şi anume acela al întâlnirii credincioşilor cu Hristos Cel Răstignit şi Înviat din Sfântul Potir. De aceea, după împărtăşire se sărută de către credincioşi piciorul Sfântului Potir, ca semn de bucurie şi de mulţumire că s-au întâlnit cu Hristos Cel Răstignit şi Înviat“, a subliniat Preafericirea Sa. În continuare, Patriarhul Bisercii Ortodoxe Române a vorbit despre minunea pogorârii Sfintei Luminii la Mormântul Domnului Iisus Hristos de la Ierusalim, precum şi despre semnificaţiile duhovniceşti ale acestei minuni. „Bucuria pe care Mântuitorul Iisus Hristos a adus-o femeilor mironosiţe, o aduce în fiecare an tuturor celor care cred în El, dar mai ales celor care se află în Sfânta şi Marea Sâmbătă la Ierusalim, ca să se închine la Mormântul Învierii Sale. Ca să le arate tuturor că Mormântul Său nu este gol, ci este plin de lumină şi de har, de binecuvântare şi sfinţenie, Hristos Domnul săvârşeşte minunea Luminii cele Sfintei de la Ierusalim. O lumină neobişnuită, nu este produsă de o sursă cunoscută omului. Ea este un dar. Ce dar? Darul binecuvântării de bucurie, Lumina-bucurie. Este o lumină paşnică, o lumină care nu arde în primele clipe, ci este una lină, mângâietoare, binecuvântătoare prin ea însăşi. Această Lumină, care se dăruieşte celor ce se închină Mormântului Sfânt din care a Înviat Hristos, a ajuns şi la noi anul acesta, ca şi în ceilalţi ani, începând cu 2009. Lumina de la Ierusalim este darul iubirii milostive a lui Hristos pentru cei care Îl iubesc pe El“, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai evidenţiat faptul că Învierea lui Hristos ne arată iubirea milostivă, smerită şi jertfelnică a Sa. „Bucuria Învierii lui Hristos se dăruieşte tuturor oamenilor, celor care sunt credincioşi, dar şi necredincioşi. De aceea, slujba Învierii se săvârşeşte în afara bisericii, pentru că toţi oamenii vor învia, toate popoarele vor învia în Ziua de Apoi, iar celor care L-au iubit pe Hristos, au crezut în El şi au împlinit voia Lui în viaţa lor, El le va dărui Lumina cea veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi. Învierea lui Hristos ne arată că iubirea Lui milostivă, smerită şi jertfelnică este mai tare decât păcatul şi răutatea oamenilor şi viclenia demonilor. Hristos Domnul după Învierea Sa din morţi nu S-a mai întâlnit cu nimeni din cei care L-au urât, L-au chinuit şi L-au omorât. S-a întâlnit doar cu cei care L-au iubit. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Hristos nu S-a arătat după Înviere celor care L-au urât şi L-au omorât, pentru ca întâlnirea cu ei să nu fie considerată un reproş. Cu alte cuvinte, Hristos Domnul Cel Înviat din morţi nu impune iubirea Sa nimănui, ci doar o propune, şi depinde de libertatea omului dacă alege comuniune de iubire veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu sau alege singurătate egoistă veşnică“, a arătat Întâistătătorul Bisericii noastre. În încheierea cuvântului său, Patriarhul României i-a îndemnat pe credincioşi să transmită bucuria Învierii Domnului tuturor oamenilor, dar mai ales celor aflaţi în suferinţă: „Să transmitem pacea şi bucuria lui Hristos Cel Înviat în jurul nostru, celor dragi în familie, celor cunoscuţi, vecinilor, dar şi celor săraci, suferinzi şi singuri. Să ne rugăm pentru românii de pretutindeni, dar să ne rugăm şi pentru creştinii persecutaţi în lume, în diferite ţări, să ne rugăm şi pentru cei care se află acum în stare de conflict armat şi îşi plâng morţii sau răniţii lor, să ne rugăm ca iubirea, pacea şi lumina lui Hristos să aducă alinare celor în suferinţă“, a spus Preafericirea Sa. Sărbătoarea Învierii Mântuitorului a continuat cu oficierea în Catedrala Patriarhală a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Prahoveanul. În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa l-a hirotonit întru diacon pe teologul Marian Daniel Vasluianu, ostenitor în cadrul Biroului de presă al Patriarhiei Române, pe seama Bisericii „Iancu Vechi Mătăsari“. La final, credincioşii au primit „Sfintele Paşti“, Pastorala Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Învierea Domnului, precum şi produse tradiţionale de Paşti.
Download: Click for download attached file: Sarbatoarea Sfintelor Pasti pe Colina Patriarhiei

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Apr 15, 2015
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei