Sfantul si Marele Sinod: Diaspora Ortodoxa (document oficial)

Diaspora Ortodoxa

Sfantul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe s-a ocupat cu tema organizarii canonice a Diasporei Ortodoxe. Astfel, a discutat documentele referitoare la Diaspora Ortodoxa si Regulamentul de Functionare a Adunarilor Episcopale in Diaspora, inaintate de cea de-a IV-a Conferinta Presinodala Panortodoxa (Chambesy, 2009) si de Sinaxa Intaistatatorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale (21-28 ianuarie 2016), aprobandu-le cu mici amendamente, dupa cum urmeaza:

1. a) Se afirma ca este vointa comuna a tuturor Preasfintelor Biserici Ortodoxe ca problema Diasporei Ortodoxe sa fie rezolvata cat mai curand posibil si ca ea sa fie organizata in conformitate cu eclesiologia ortodoxa si cu practica si traditia canonica a Bisericii Ortodoxe.

b) De asemenea, se afirma ca in faza actuala nu este posibil, din motive istorice si pastorale, sa se treaca imediat la ordinea strict canonica a Bisericii in aceasta problema, adica existenta unui singur episcop in acelasi loc. Din acest motiv, se decide pastrarea Adunarilor Episcopale, stabilite de cea de-a IV-a Conferinta Presinodala Panortodoxa pana la momentul potrivit, cand toate conditiile vor fi implinite, pentru a aplica rigoarea canonica (acrivia).

2. a) Adunarile Episcopale ale regiunilor mentionate mai jos sunt alcatuite din toti episcopii recunoscuti canonic din fiecare regiune, care vor continua sa se supuna jurisdictiilor canonice carora se supun in prezent.

b) Aceste Adunari vor fi alcatuite din toti episcopii din fiecare regiune aflati in comuniune canonica cu toate Preasfintele Biserici Ortodoxe si vor fi prezidate de cel dintai dintre ierarhii Bisericii Constantinopolului iar, in absenta acestora, in conformitate cu ordinea dipticelor. Aceste Adunari vor avea un Comitet Executiv alcatuit din cei dintai ierarhi ai diferitelor jurisdictii existente in regiune.

c) Activitatea si responsabilitatea acestor Adunari Episcopale va fi grija pentru manifestarea unitatii Ortodoxiei, pentru dezvoltarea actiunii comune a tuturor ortodocsilor din fiecare regiune, care sa se adreseze nevoilor pastorale ale ortodocsilor care traiesc in acea regiune, pentru reprezentarea comuna a tuturor ortodocsilor in raport cu alte credinte religioase si cu societatea din regiune in ansamblul ei, pentru cultivarea cunoasterii teologice si a educatiei bisericesti etc. Deciziile asupra acestor subiecte vor fi luate prin consensul Bisericilor reprezentate in acea Adunare.

3. Regiunile in care se vor crea Adunari Episcopale, intr-o prima etapa, sunt stabilite dupa cum urmeaza:

i. Canada
ii. Statele Unite ale Americii
iii. America Latina
iv. Australia, Noua Zeelanda si Oceania
v. Marea Britanie si Irlanda
vi. Franta
vii. Belgia, Olanda si Luxemburg
viii. Austria
ix. Italia si Malta
x. Elvetia si Liechtenstein
xi. Germania
xii. Ţarile Scandinave (cu exceptia Finlandei)
xiii. Spania si Portugalia

4. Episcopii din Diaspora, care traiesc in Diaspora si au in grija pastorala parohii in mai multe regiuni, vor fi membri ai Adunarilor Episcopale si ai regiunilor acestora.

5. Adunarile Episcopale nu le anuleaza episcopilor membri competentele lor administrative si caracterul canonic si nici nu le restrictioneaza drepturile in Diaspora. Adunarile Episcopale au ca scop formularea unei pozitii comune a Bisericii Ortodoxe asupra diferitelor probleme. Episcopii membri nu sunt opriti in nici un caz sa ramana in continuare raspunzatori fata de propriile lor Biserici si de a exprima opiniile propriilor lor Biserici in lumea din afara.

6.Presedintii Adunarilor Episcopale convoaca si prezideaza toate intrunirile comune ale Episcopilor din regiunea lor (liturgice, pastorale, administrative etc.). In ceea ce priveste problemele de interes mai general ce necesita o abordare panortodoxa, cu aprobarea Adunarii Episcopale, presedintele Adunarii le va transmite Patriarhului Ecumenic pentru actiuni panortodoxe ulterioare.

7. Bisericile Ortodoxe sunt obligate sa nu promoveze actiuni care ar putea impiedica procesul prezentat mai sus pentru o rezolvare canonica a problemei Diasporei, cum ar fi conferirea arhiereilor unor titluri deja existente, si sa faca tot ce le sta in putinta pentru a facilita activitatea Adunarilor Episcopale si restabilirea ordinii canonice normale in Diaspora.

Regulamentul de Functionare a Adunarilor Episcopale in Diaspora Ortodoxa

Articolul 1
1. Toti episcopii ortodocsi din fiecare regiune, din regiunile definite de Sfantul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, aflati in comuniune canonica cu toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, formeaza fiecare Adunare Episcopala.
2. Episcopii ortodocsi care nu au rezidenta in regiune, dar care au slujire pastorala in parohiile din regiune, sunt, de asemenea, membri ai Adunarii Episcopale.
3. Episcopii retrasi si episcopii vizitatori in Regiune, in masura in care intrunesc cerintele paragrafului (1), pot fi invitati sa participe la Adunare, dar fara drept de vot.

Articolul 2
Scopul Adunarii Episcopale este sa manifeste unitatea Bisericii Ortodoxe, sa promoveze cooperarea intre Biserici in toate aspectele slujirii pastorale si sa mentina, sa pastreze si sa dezvolte interesele comunitatilor dependente de episcopii ortodocsi canonici din Regiune.

Articolul 3
Adunarea Episcopala va avea un Comitet Executiv alcatuit din primii episcopi ai fiecarei Biserici canonice din Regiune.

Articolul 4
1. Adunarea Episcopala si Comitetul sau Executiv vor avea un presedinte, unul sau doi vicepresedinti, un secretar si un trezorier, precum si oricare alta functie de responsabilitate pe care o poate desemna Adunarea.
2. Presedintele este ex officio primul dintre episcopii Patriarhiei Ecumenice iar, in absenta acestuia, cei conform dipticelor. Presedintele Adunarii Episcopale convoaca intrunirile, conduce activitatea acesteia si prezideaza la concelebrari. In ceea ce priveste problemele discutate in timpul intrunirii Adunarii Episcopale asupra carora s-a ajuns la o decizie unanima, presedintele (sau un alt membru al Adunarii Episcopale desemnat de acesta) prezinta Statului, societatii si altor organizatii religioase pozitia comuna a Bisericii Ortodoxe din regiune.
3. Vicepresedintele sau vicepresedintii sunt numiti ex officio dintre episcopii membri ai Adunarilor, din randul Bisericilor ce urmeaza in ordinea dipticelor Bisericilor Ortodoxe. Secretarul, trezorierul si cei cu alte functii de responsabilitate sunt alesi de Adunare si pot sa nu faca parte din randul episcopilor.

Articolul 5
1. Competentele Adunarii Episcopale sunt urmatoarele:
a. sa vegheze si sa contribuie la pastrarea unitatii Bisericii Ortodoxe din regiune in ce priveste obligatiile sale teologice, eclesiologice, canonice, spirituale, filantropice, educationale si misionare.
b. coordonarea si promovarea activitatilor de interes comun in domeniile pastoririi, catehezei, vietii liturgice, publicatiilor religioase, mass-media, educatiei religioase etc.
c. relatiile cu alte eterodocsii si cei de alte religii.
d. tot ceea ce tine de obligatiile Bisericii Ortodoxe in relatiile sale cu societatea si autoritatile de stat.
e. pregatirea unui plan de organizare a ortodocsilor din regiune pe o baza canonica.
2. Definirea ariei acestor competente nu trebuie sa interfereze in nici un caz cu responsabilitatea fiecarui episcop fata de jurisdictia sa eparhiala sau sa restrictioneze drepturile Bisericii sale, inclusiv in privinta relatiilor sale cu organismele internationale, guvernele, societatea civila, mass-media, celelalte confesiuni, cu alte organisme nationale si interconfesionale, precum si cu alte religii.
In privinta problemelor lingvistice, educationale si pastorale ale unei anumite Biserici, Adunarea Episcopala poate coopera, de asemenea, cu autoritatea eclesiastica a Bisericii respective, astfel incat diversitatea traditiilor nationale sa poata asigura unitatea Ortodoxiei in comuniunea de credinta si in legatura dragostei.

Articolul 6
1. Adunarea Episcopala accepta si inregistreaza alegerea episcopilor din regiune, precum si relatia lor cu preasfintele Biserici Ortodoxe autocefale.
2. Ea examineaza si determina statutul canonic al comunitatilor locale din regiune care nu au legatura cu preasfintele Biserici Ortodox autocefale.
3. Ea trebuie sa inregistreze orice decizie legata de clerici, pronuntata de episcopii lor, pentru ca aceasta decizie sa fie aplicata in cadrul tuturor Bisericilor Ortodoxe din regiune.

Articolul 7
1. Adunarea Episcopala se intruneste cel putin o data pe an, la invitatia presedintelui. Ea se poate intruni, de asemenea, ori de cate ori Comitetul Executiv considera necesar, sau la cererea scrisa si motivata a unei treimi dintre membrii Adunarii.
2. Comitetul Executiv se intruneste o data la trei luni si de cate ori este necesar, la invitatia presedintelui sau la cererea scrisa si motivata a unei treimi dintre membrii sai.
3. In absenta unor circumstante exceptionale, invitatiile pentru convocarea Adunarii Episcopale trebuie trimise cu doua luni inainte, iar pentru convocarea Comitetului Executiv, cu o saptamana inainte. Ele trebuie insotite de ordinea de zi si de documentele legate de aceasta.
4. Ordinea de zi trebuie aprobata la prima sesiune a Adunarii si nu poate fi modificata decat printr-o hotarare luata de majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Articolul 8
Cvorumul necesar pentru Comitetul Executiv este de doua treimi, iar pentru Adunare, majoritatea absoluta a membrilor, incluzand presedintele.

Articolul 9
Lucrarile Adunarii Episcopale se desfasoara in conformitate cu principiile traditiei sinodale ortodoxe sub conducerea presedintelui, care are responsabilitatea de a supraveghea implementarea deciziilor acesteia.

Articolul 10
1. Deciziile Adunarii Episcopale sunt luate prin unanimitate.
2. Problemele de interes mai general, care necesita, cu aprobarea Adunarii Episcopilor, o abordare panortodoxa, sunt transmise Patriarhului Ecumenic de catre presedintele Adunarii, pentru actiune conform practicii panortodoxe in vigoare.

Articolul 11
1. Prin decizia Adunarii Episcopale, membrii acesteia se pot constitui in Comisii pentru probleme misionare, liturgice, pastorale, financiare, educationale, ecumenice etc., prezidate de unul dintre episcopii membri ai Adunarii.
2. Membrii acestor Comisii, clerici sau laici, sunt desemnati de catre Comitetul Executiv. In plus, consilieri si experti pot fi invitati sa participe la Adunarea Episcopala sau la Comitetul Executiv, fara drept de vot.

Articolul 12
1. Adunarea Episcopala poate stabili propriul sau Regulament intern pentru a completa si amenda prevederile de mai sus, in conformitate cu nevoile regiunii si cu respectarea dreptului canonic al Bisericii Ortodoxe.
2. Toate problemele juridice si financiare legate de functionarea Adunarii sunt decise in contextul legilor civile ale tarilor din regiunea in care membrii Adunarii isi exercita jurisdictia.

Articolul 13
Formarea unei noi Adunari Episcopale, divizarea sau desfiintarea unei Adunari Episcopale existente sau fuziunea a doua sau mai multe Adunari au loc numai prin decizia Sinaxei intaistatatorilor Bisericilor Ortodoxe, la cererea unei Biserici sau a presedintelui unei Adunari Episcopale adresata Patriarhului Ecumenic.

The post Sfantul si Marele Sinod: Diaspora Ortodoxa (document oficial) appeared first on Basilica.ro - Agentia de presa a Patriarhiei Romane.

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Jul 1, 2016
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei