Taina Spovedaniei este taina vindecarii noastre

Conferinţa semestrială cu preoţii din Protopopiatul Piatra Neamţ a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, răspunsurile la strană fiind oferite de Corul „Glasul Bisericii“ al preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ. La finalul slujbei, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei le-a oferit pr. Dan Gheorghiţă Caia, parohul de la Secu - Taşca, şi pr. Ciprian Adrian Timofte, secretarul Protopopiatului Piatra Neamţ, rangul de iconom stavrofor.

Întâlnirea a continuat cu susţinerea temei „Taina Spovedaniei - Taina vindecării sufletului“ de către părintele doctorand Cătălin Mihai Bucur de la Parohia Ştefan cel Mare 2.

„Biserica a acordat Sfintelor Taine un loc esenţial în iconomia mântuirii, ca mijloace prin care se înfăptuieşte unirea oamenilor cu Hristos Cel răstignit şi înviat, credincioşii având posibilitatea să se întâlnească personal cu Hristos şi să experimenteze comuniunea de iubire cu El. Importanţa acestora în viaţa noastră reiese şi din faptul că ele înnoiesc forţele morale ale credinciosului prin revărsarea harului divin, punându-l astfel în legătură directă cu Dumnezeu. În felul acesta, sfinţenia lui Dumnezeu se sălăşluieşte în noi şi ne ajută, ne transformă din robi ai păcatului în împlinitori ai virtuţilor, devenind fii ai lui Dumnezeu. Taina Spovedaniei cere multă delicateţe sufletească din partea duhovnicului. El trebuie să ştie când să mustre, când să se poarte cu blândeţe, în funcţie de personalitatea şi condiţia penitentului“, a subliniat pr. Cătălin Mihai Bucur, în prezentarea susţinută.

În continuare, părintele Valentin Tofan, protopopul Protoieriei Piatra Neamţ, a evidenţiat motivaţia întâlnirii şi alegerea locaţiei, prima de acest gen în afara municipiului Piatra Neamţ: „Mulţumim lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru Sfânta Liturghie de care ne-am bucurat în dimneaţa acestei zile. Anul acesta a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Sfintelor Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei şi, totodată, Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Cu acest prilej şi noi, preoţii din Protopopiatul Piatra Neamţ, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ne-am întâlnit în duh de rugăciune, pentru ca mai apoi să ne împărtăşim unii altora cuvânt din învăţătura de credinţă a Bisericii noastre. Spovedania şi Împărtăşania sunt tainele care ne ajută să creştem în virtute şi în acelaşi timp ele slăbesc tăria păcatelor şi patimilor din viaţa noastră cotidiană. Ne reamintim astfel cu ajutorul lui Dumnezeu că Taina Spovedaniei este taina vindecării noastre.

Ne-am întâlnit în biserica Parohiei Secu la sugestia multora dintre colegii preoţi, fiindcă aici este o biserică în construcţie, iar părintele paroh se numără printre lucrătorii care edifică biserica din sufletele credincioşilor pe care îi păstoreşte“.

„Aţi transformat această zi într-o sărbătoare a parohiei noastre“

De asemenea, pr. paroh Dan Gheorghiţă Caia a adus un cuvânt de mulţumire în numele parohiei: „S-au împlinit 11 ani de când a fost arondată parohia noastră şi de când a fost hotărât locul pentru zidirea bisericii noastre. Vă mulţumim, Înaltpreasfinţite Părinte Teofan, pentru că aţi hotărât şi binecuvântat ca acest lăcaş să ne fie gazdă cu prilejul conferinţei şi aţi transformat această zi într-o sărbătoare a parohiei noastre, spre întărire şi dragoste.“

În cuvântul adresat preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ, IPS Teofan a subliniat complexitatea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei: „Splendoarea creaţiei lui Dumnezeu se arată în toată frumuseţea şi măreţia ei, şi noi suntem datori să Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că ea se răsfrânge în sufletele oamenilor, după cum s-a observat în prezenţa la Sfânta Liturghie din această zi a copiilor, a preoţilor şi a credincioşilor. A vorbi despre Liturghie, despre împărtăşirea cu Sfintele Taine şi despre taina pregătirii, adică dumnezeiasca Spovedanie, niciodată nu este de ajuns, pentru că ambele sunt cuprinse de harul infinităţii dumnezeieşti, şi cu cât te adânceşti în ambianţa de pace a acestor taine, descoperi sensuri noi, nemaiîntâlnite, precum şi bucurii pe care vrei să le trăieşti tot mai intens. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască inspiraţie pentru a înţelege clipă de clipă că totul este dependent de împărăţia cerurilor, că totul este axat pe dumnezeiasca Liturghie, că tot ceea ce este frumos, adevărat, înălţător şi cuprinzător izvorăşte din aceasta“.

După o serie de întrebări şi răspunsuri privind unele practici în ceea ce priveşte Taina Spovedaniei şi Taina Împărtăşaniei, conferinţa preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ s-a încheiat cu audienţele primite de IPS Teofan. În cadrul întrunirii, cei prezenţi au putut achiziţiona cărţi ce tratează Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei Împărtăşanii, fiind puse la dispoziţie în acest sens mai multe titluri. (Pr. Ştefan Zaharia, Tudorel Rusu)


sursa: doxologia.ro
Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: May 21, 2014
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei