Un nou proiect social in Episcopia Severinului
]]>Sala de festivităţi “Mitropolit Nestor Vornicescu” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei a găzduit joi, 11 decembrie, conferinţa de lansare a proiectului “ÎMPREUNĂ ACTIVI ŞI SOLIDARI”, iniţiat de Asociaţia Filantropia Severin, după cum ne-a precizat Cătălin Cernătescu. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Întâistătătorului Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Nicodim, care a evidenţiat implicarea Sectorului Social Filantropic în lucrarea misionară a Bisericii pe plaiuri mehedinţene. La conferinţă au luat parte şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale, locale şi ai societăţii civile. Părintele George Smeu, consilier al Sectorului Social-Filantropic, moderator al evenimentului, le-a vorbit celor prezenţi despre conceptul de economie socială, unul relativ nou în societatea românească, domeniu în care Asociaţia Filantropia Severin are o deosebită expertiză. Managerul proiectului, psihologul Radu Claudiu Vereş, a explicat că la baza proiectului se află situaţia destul de grea din punct de vedere financiar din ţara noastră, apărută în contextul crizei globale. Efectele devastatoare au fost resimţite mai ales în cadrul grupurilor dezavantajate social. De aceea, Asociaţia Filantropia Severin vine în întâmpinarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, antrenându-le în diverse activităţi generatoare de rezultate concrete. Proiectul “ÎMPREUNĂ ACTIVI ŞI SOLIDARI” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovare incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1, Dezvoltarea economiei sociale. Activităţile se vor derula pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2014. Obiectivele proiectului sunt creşterea capacităţii instituţiei în înfiinţarea şi gestionarea structurilor de economie socială pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate social, în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare. La finele celor 12 luni de implementare, în judeţul Mehedinţi vor exista 2 structuri de economie socială: un atelier de producţie al produselor de panificaţie specifice unităţilor de cult, în mediul urban, şi un centru de tipărire şi multiplicare, în mediul rural. De asemenea, cel puţin 10 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţ vor fi integrate sau reintegrate pe piaţa muncii. Proiectul va promova dezvoltarea structurilor de economie socială ca modalitate de incluziune socială şi pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate din Mehedinţi pentru cel puţin 125 de beneficiari direcţi.
Download: Click for download attached file: Un nou proiect social in Episcopia Severinului

Categoria: Actualitate ortodoxa
Data: Dec 11, 2014
Recomandari www.resurse-ortodoxe.ro:
Articole similare
Random Links
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei