Sinaxar 28 Iunie

 

În această lună, în ziua a douăzeci și opta, pomenirea aflării cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Chir și Ioan.

Sfintii doctori-fara-de-argintiAcești ai lui Hristos mucenici și făcători de minuni au trăit pe vremea împărăției lui Dioclețian. Chir era din cetatea Alexandriei, iar Ioan din cetatea Edesei, și fiind uniți amândoi pentru tocmirea lucrurilor lor umblau și tămăduiau toată boala și toată slăbiciunea, și îndemnând pe mulți spre mucenicie au fost vădiți la stăpânitorul locului, care aducându-i înaintea lui, i-a dat la tot felul de chinuri, apoi le-a tăiat capetele.

Iar cinstitele lor trupuri fiind îngrijite și ascunse de oameni credincioși din pricina păgânătății ce era atunci, pe vremea împărăției lui Arcadie și a lui Teofil patriarhul Alexandriei, au fost aflate cinstitele și sfintele lor moaște, a căror pomenire o prăznuim duhovnicește, pentru că în această zi în care s-au aflat aceste sfinte comori din pământ, mulțime de credincioși cu multe boli s-au învrednicit de toată tămăduirea. Astfel: îndrăciții se vindecau, bolnavii se lecuiau, orbii vedeau, ologii umblau, și tot leacul și tămăduirea se da oamenilor. Și nu se făceau acestea numai pe vremea aceea, ci și până astăzi, cei ce merg cu credință la dânșii îndată dobândesc tămăduirea, întru slava și lauda Celui ce i-a slăvit pe dânșii, Hristos, Dumnezeul nostru.

Iar pomenirea lor se face în ziua de 31 ianuarie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papia.

Acesta a trăit pe vremea lui Dioclețian și Maximian, cinstind și propovăduind pe Hristos, din început de la strămoșii lui. Dar fiind pârât, a fost prins, și stând înaintea stăpânitorului, a fost silit să aducă jertfă, iar el nesupunându-se, ci mai vârtos ocărând pe guvernatorul, l-a pornit spre mânie. Și îndată l-au luat patru inși, l-au pus jos și a fost bătut mult cu vine crude, după aceea îl băgară într-o căldare mare, ce era plină de untdelemn și cu seu, de fierbea pe foc și era minune și groază ceea ce se vedea: om îmbrăcat cu focul ca și cu o haină. Și a răbdat acel chin, din care pricina pe mulți i-a tras spre credință în Hristos. După aceea sfântul a fost supus la nenumărate și felurite cumplite chinuri. Apoi sfântul își primi sfârșitul prin sabie, întru slava și lauda adevăratului nostru Dumnezeu. Amin.

Tot în această zi, pomenirea Dreptului și fericitului Serghie Magistrul, care a întemeiat Mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu cea din Nicomidia, ce se zice a lui Nichitiat (sec. IX).

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Macedonie, care s-a săvârșit tăindu-i-se degetele mâinilor și ale picioarelor.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Ulchian, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Pavel doctorul, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților doi tineri, care răstigniți fiind, s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Moise cel depărtat din lume, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Donag, episcopul Libiei, care prin foc s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților șaptezeci de Mucenici cei din Schitopolis, care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților trei Mucenici cei din Galația, care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Magnu, care s-a săvârșit făcând rugăciune în pace.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox

Recomandari ortodoxe:
Resurse ortodoxe - www.resurse-ortodoxe.ro
Noutati ortodoxe - www.noutati-ortodoxe.ro
Maica Domnului - www.maicadomnului.ro