Sinaxar 23 Iunie

 

În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea Sfintei Mucenițe Agripina Romana.

Agripina mucenitaAceastă sfântă era născută și crescută în vestita cetate a Romei. Și de mică da miros inimilor credincioșilor ca un trandafir într-o gradină, și gonea stricăciunea patimilor, pentru ca împodobindu-și sufletul cu fecioria și cu bărbăția, și făcându-se mireasa lui Dumnezeu, a alergat cu îndrăznire și cu vitejie la mucenicie, dându-se pe sine la multe chinuri pentru iubirea și dragostea lui Hristos, Mirele său.

După aceea fiind bătută cu toiege la trup, a zdrobit prin bătăile ei oasele păgânătății, și fiind dezbrăcată de haine, a mustrat și a defăimat goliciunea vrăjmașului. Și legând-o cu legături și punând-o la munci, și de înger fiind dezlegată, a dezlegat toată credința cea rea. Drept aceea în acele chinuri și-a dat sufletul la Dumnezeu. Iar acestea a pătimit sfânta în timpul împărăției lui Valerian (253-259).

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Vasa, Paula și Agatonica, care au dus moaștele sfintei Agripina de la Roma în Sicilia.

Iar sfintele Vasa, Paula și Agatonica, luând pe ascuns trupul sfintei din cetatea Romei și trecând din loc în loc, și făcând îndelungă călătorie pe mare, au sosit la eparhia Siciliei, și l-au pus acolo. Și îndată s-a izbăvit Sicilia de întunecoasa răutate a demonilor, iar agarenii încercând să fure cetățuia bisericii ei, și-au găsit pieirea desăvârșită. Și de atunci până astăzi se curăță leproșii, mergând acolo cu credință, și orice boală trece cu rugăciunea ei.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul și Atanasie anagnostul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eustohie preotul și cei împreună cu el, Gaie nepotul său, și fiii săi Lolia (Lulo), Prov și Urban (secolul al IV-lea).

Gaie Sfântul Eustohie era preot al idolilor orașului Ousade, condus de guvernatorul Agrippa în vremea lui Maximian (285-305). În fața spectacolului mulțimilor de Mucenici Creștini care se dădeau spre moarte pentru Mântuitorul și care înfăptuiau numeroase minuni, el respinse iluzia idolilor și, prezentându-se la Eudoxie, Arhiepisocopul Antiohiei, fu botezat și apoi ordonat preot. Regăsindu-și cei trei copii: Lolia, Prov si Urban precum și pe nepotul său Gaie, într-un sat din Lycaonia, Lystra, Eustohie îi învăță Credința în Iisus Hristos și îi boteză, precum și pe toate celelalte rude ale sale. Continuând pe cale, a fost arestat de păgâni și condus în fața guvernatorului. Cum îl mărturisea fără frică pe Mântuitor, guvernatorul porunci să fie sfâșiat de la coaste până pe șolduri. Apoi, împreună cu ucenicii săi, fu încredințat lui Agrippin, guvernatorul de Ancira, dar nici unul nu se lepădă de Hristos ca să-și scape viața. Călăii îi luară atunci cu forța pe Sfânta Lolia si pe fratele său Urban, îi așezară față în față și le sfâșiară obrajii. Gaie se grăbi să le recupereze sângele în mâinile sale, pentru a se unge ca și cu un Sfânt Balsam. El fu prins cu brutalitate si biciuit pe spate si pe pântece. În timp ce tinerii sufereau astfel chinurile, Sfântul Eustohie era decapitat. La câteva zile, Gaie si cei trei copii ai lui Eustohie au fost legați de o roată mare de bronz și puși pe jăratec. Cum harul dumnezeiesc a stins flăcările, atunci ei au fost tunși si le-au fost bătute cuie în cap, după care călăii tăiară sânii lui Lolia si Prov iar pe Urban îl loviră cu săbii de lemn cu care se antrenau soldații. Cum merituoșii copii continuau să își mărturisească credința, mai puternică decât moartea și decât chinurile, ei au fost decapitați, pătrunzând învingători în curtea cerească.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox

Recomandari ortodoxe:
Resurse ortodoxe - www.resurse-ortodoxe.ro
Noutati ortodoxe - www.noutati-ortodoxe.ro
Maica Domnului - www.maicadomnului.ro