Adormirea Maicii Domnului - icoana a tainei Bisericii

]]>Biserica Ortodoxă cinstește la 15 august Adormirea Maicii Domnului. CU acest prilej, în cele ce urmează vă prezentăm articolul Cântările Ortodoxiei: Adormirea Maicii Domnului - icoană a tainei Bisericii, publicat în Ziarul Lumina din data de 15 august 2008, semnat de pr. asist. Silviu TUDOSE: "Întru slăvită Adormirea ta, cerurile se bucură și oștile îngerești se veselesc; și tot pământul se bucură, cântare de îngropare glăsuind ție, Maicii Stăpânului tuturor, ceea ce nu știi de nuntă, Preasfântă Fecioară, care ai izbăvit neamul omenesc de osândirea vrăjmașilor." (stihiră a Laudelor praznicului Adormirii Maicii Domnului) *** Maica Domnului nu poate fi despărțită nicicum de Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, în reprezentările iconografice, foarte rar poate fi întâlnită singură, aproape permanent purtând pe brațe pe Hristos-Domnul. Însăși cinstirea ei de către Biserică are la bază faptul că L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, la Care, prin Adormirea sa, a mers o dată pentru totdeauna, odihnindu-se în slava Lui. Praznicul Adormirii oferă tuturor prilejul de a medita la taina Maicii Domnului, la taina Fiului ei și, implicit, la taina Bisericii. Fiindcă nu întâmplător Maica Domnului este socotită de sfinții părinți o icoană a Bisericii, așa cum deseori este numită în cântări sau în rugăciuni. Ea poartă în brațe pe Mântuitorul, Care se oferă dintotdeauna lumii prin Evanghelia Sa, prin Sfintele Taine și prin tot ceea ce numim sfințenia vieții. Adormirea Maicii Domnului este o icoană a tainei Bisericii. Despre acest lucru, Preafericitul Părinte Patriarh scria: "În Ortodoxie, Maica Domnului, înainte de a se muta cu trupul la cer, trece prin moarte. De aceea, sărbătoarea ei din 15 august se numește Adormirea Maicii Domnului, nu Înălțarea la cer cu trupul a Maicii Domnului. Ea trece prin moarte și apoi se mută la cer, fiindcă este Maica lui Hristos, Cel Care a murit și a înviat din morți, pentru ca toți cei ce mor în Adam să învieze în Hristos (I Corinteni 15, 22). Prin însuși faptul că Maica Domnului trece prin moarte și apoi se mută la cer, ea rămâne icoana Bisericii purtătoare a tainei lui Hristos, prin care lumea se mută de la moarte la Viață" ("Comori ale Ortodoxiei"). După cum mărturisește și cântarea pe care am ales-o astăzi, la Adormirea Maicii Domnului "cerurile se bucură și oștile îngerești se veselesc", adică pământul se unește cu cerul, lucru posibil numai în Biserică, locul în care omul credincios se pregătește să treacă de la o viață trecătoare la una cerească și veșnică. Interesant este că luna august "găzduiește" trei mari praznice, toate icoane ale tainei Bisericii, ale tainei pregătirii pentru veșnicie: Schimbarea la Față (unde pregustăm din slava veșnică a Împărăției lui Dumnezeu), Adormirea Maicii Domnului și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (două exemple de mutare de la moarte la Viață). Și, pentru toate acestea, așa cum spune cântarea, "tot pământul se bucură". Este un îndemn și pentru noi, să participăm la această bucurie cu tot sufletul, fiindcă astfel participăm la taina Bisericii.

Download: Click for download attached file: Adormirea Maicii Domnului - icoana a tainei Bisericii

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 385

Id: 54831

Data: Aug 14, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar