Adunarea Eparhiala a Episcopiei Severinului si Strehaiei

]]>Episcopia Severinului şi Strehaiei a ajuns la momentul bilanţului. La Centrul eparhial din Drobeta Turnu Severin s-au desfăşurat marți, 27 ianuarie, lucrările anuale ale Adunării eparhiale, după cum aflăm de la Biroul de presă al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Şedinţa forului ecleziastic a fost precedată de săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti şi a slujbei de Te Deum, la care au luat parte membrii organismului bisericesc deliberativ şi angajaţi ai Centrului. Lucrările Adunării, prezidate de Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, au avut loc în sala ,,Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului eparhial. În cuvântul de deschidere, ierarhul locului a vorbit despre necesitatea realizării unui bilanţ anual, ca modalitate de evaluare a acţiunilor derulate de sectoarele de activitate ale oricărei eparhii, punând accentul pe dimensiunea duhovnicească ce nu poate fi evaluată plenar de către nici un sistem de raportare. În acest sens, Preasfinţia Sa a mulţumit slujitorilor Bisericii, preoţi şi cântăreţi, pentru lucrarea rodnică din ogorul Domnului, evidenţiată în înmulţirea acţiunilor culturale şi social-filantropice. În continuare, cei 30 de membri ai Adunării, dintre care 20 sunt mireni, au realizat bilanţul activităţilor Eparhiei mehedinţene din anul 2014, sub aspect teologic-educaţional, cultural–misionar şi social-filantropic şi au aprobat proiectele propuse pentru anul 2015. La şedinţa de lucru a Adunării eparhiale au asistat şi doi clerici români din Valea Timocului (Serbia), şi anume părintele Boian Alexandru, protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului, şi părintele Petru Hogea, consilier administrativ al Protopopiatului Daciei Ripensis. La finalul întâlnirii, cei prezenţi au vizionat un film despre cele mai importante acţiuni ale Episcopiei Severinului din 2014. Sinteza activităţilor Episcopiei Severinului şi Strehaiei în anul 2014 În Episcopia Severinului şi Strehaiei în anul 2014 s-a pus piatra de temelie la un nou lăcaş de cult, au fost sfinţite trei biserici și alte două au fost resfințite. Ţinând cont de îndrumările Sfântului Sinod, cu referire la întrajutorarea parohiilor sărace, s-au acordat ajutoare din fondul pastoral eparhial în valoare de 189.600 lei unui număr de 137 de parohii. Îndrumarea preoţilor în activitatea pastorală s-a făcut prin organizarea conferinţelor preoţeşti. Sub aspect cultural, Episcopia Severinului şi Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a desfășurat în perioada 12-14 mai 2014, Simpozionul internațional ,,Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate”, ediţia a VII-a, iar în perioada 1-3 septembrie Simpozionul internațional „Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu - ocrotitori ai Neamului și ai Bisericii strămoșești”. La acest din urmă simpozion, specialiștii în paleografie au adus argumente știintifice cu privire la falsa autenticitate a așa-zisului document referitor la comoara brancovenească de la mănăstirea Baia de Aramă. De asemenea, un simpozion internațional de patrologie s-a desfășurat la mănăstirea Sf. Ana din Orșova, în perioada 7-9 octombrie. În cursul anului 2014, la editura „Didahia Severin” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei au apărut 15 titluri de reviste şi cărţi. Totodată, fondul de carte al bibliotecii eparhiale a fost îmbogățit cu 4000 de volume provenite din donaţii. Corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei a susţinut în anul 2014 concerte atât în ţară cât şi în străinătate. Tot în sfera muzicală, la Centrul Eparhial activează din anul 2012 şi Grupul vocal folcloric “Izvoraşul” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. Activităţile pentru copii şi tineret au vizat implicarea în proiectele Patriarhiei Române (,,Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege Şcoala”, ,,Concursul Național de Creație „Sfânta Euharistie - Lumina vieţii creştine”, ,,Întâlnirea națională a tinerilor ortodocși”, “Cultură şi spiritualitate românească”, ,,Olimpiada de religie”) dar și cele derulate în Eparhie („Hristos în Şcoală” ,,Întâlnirea tinerilor ortodocși din Mehedinți”, “Crăciunul de ieri. Crăciunul de azi”, „Ucenicii credinţei”). Au fost înfiinţate patru centre catehetice pentru tineret. Aproximativ 2000 de copii și tineri au fost implicați activ în aceste acțiuni. Tot pentru copii a fost realizată revista ,,Didahia pentru copii şi părinţi” într-un tiraj de 5000 de exemplare, distribuită gratuit în școli. De asemenea, prin intermediul emisiunii ,,Păhărelul cu nectar”, au fost implicați peste 1000 de elevi în 9 proiecte şi programe cu caracter educativ. În anul 2014 s-au derulat proiecte și programe sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în nevoi, atât prin Biroul de asistență socială al Centrului Eparhial cât și prin Asociaţia Filantropia Severin. Au primit ajutoare materiale și/sau financiare 385 de cazuri sociale. S-a acordat un sprijin financiar pentru victimele calamităţilor din Siria, Serbia şi Oltenia în valoare de 73.346 lei. Eparhia Severinului a desfășurat și un program de asistenţă religioasă şi socială pentru persoanele cu deficienţă de vedere. În anul 2014, s-a continuat editarea în braille a revistei ”Raze de Lumină” şi a Calendarului Creştin Ortodox accesibil nevăzătorilor. Acestora li s-a pus la dispoziție un spațiu pentru săvârşirea Sfintei Liturghii şi a altor slujbe religioase în limbaj mimico-gestual. Activități misionare s-au desfăşurat și prin revista ,,Didahia” și postul de radio Lumina. În ceea ce privește prezența Episcopiei Severinului în spațiul virtual, este de reținut că s-au îmbunătăţit şi s-au actualizat permanent paginile de internet ale eparhiei, pe care se postează ştiri şi informaţii din viaţa Bisericii. Cele mai importante obiective vizate pentru anul 2015 sunt continuarea lucrărilor la Catedrala episcopală, distribuirea gratuită a revistei ,,Didahia pentru copii și părinți”, organizarea de simpozioane, susținerea de concerte de către corul Kinonia, editarea de cărți, realizarea unor reportaje despre parohiile Mehedințiului precum şi sporirea fondului de cărţi al bibliotecii eparhiale. Mulţumim tuturor celor care au sprijinit Episcopia Severinului și Strehaiei în lucrarea ei misionară, spre păstrarea dreptei credinţe, în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor.

Download: Click for download attached file: Adunarea Eparhiala a Episcopiei Severinului si Strehaiei

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 354

Id: 48056

Data: Jan 27, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar