Caderea omului, "prilej de intoarcere spre drumul curatiei"

Credincioşii din parohia "Sfântul Apostol Toma" din Iaşi au participat duminică, 21 aprilie 2013, la conferinţa "Biserica, mijloc de mântuire prin Sfintele Taine". Prelegerea a fost susţinută de arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi. În debutul conferinţei. moderată de pr. paroh Toma Gradinaciuc, Corul "Apostolii" al preoţilor din Protopopiatul Iaşi 1, dirijat de pr. Mircea Stoleriu, a susţinut un concert de cântări religioase specific Postului Mare. În prima parte a conferineţei, arhim. Dosoftei Şcheul a amintit de începuturile Bisericii, "întemeiată de Mântuitorul Hristos în ziua Cincizecimii pentru sfinţirea şi mântuirea oamenilor", iar apoi s-a referit la Sfintele Taine, în special la Taina Spovedaniei şi la Taina Sfintei Împărtăşanii. "Spovedania este al doilea botez al omului. Noi trebuie să ne pregătim pentru spovedanie prin cercetarea stării sufleteşti faţă de credinţa noastră, faţă de poruncile dumnezeieşti şi bisericeşti, faţă de faptele milosteniei trupeşti şi sufleteşti, faţă de păcatele strigătoare la cer şi faţă de păcatele de căpetenie. Taina Spovedaniei este o dezbrăcare a omului de păcate şi o înnoire prin botezul lacrimilor de pocăinţă. În Taina Spovedaniei omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu ca să se poată ridica la viaţa nouă şi curată. Căinţa trebuie să fie unită cu rugăciunea. Căderea noastră poate să fie cel mai puternic prilej de a deştepta în noi căinţa şi întoarcerea spre drumul curăţiei. De obicei, duhovnicul nostru trebuie să fie preotul din parohie. Uneori, oamenii caută duhovnici la mănăstiri. Sfinţii Părinţi şi duhovnicii ne învaţă să ne spovedim în faţa duhovnicului toate păcatele. Spovedania se face cu inimă înfrântă, de smerenie şi de căinţă, cu hotărârea nestrămutată de îndreptare. De Taina Spovedaniei este foarte strâns legată Taina Euharistiei. Pentru Sfânta Împărtăşanie trebuie să ne pregătim ca şi cum ne-am întâlni cu Însuşi Domnul. Cel care s-a spovedit trebuie să fugă de pricinile păcatelor, să păzească poruncile, să arate îndreptare şi roadă bună prin omorârea păcatului", a spus arhim. Dosoftei Şcheul. În partea a doua a întâlnirii, preoţii de la mai multe parohii din Iaşi, invitaţi la conferinţă, au avut scurte intervenţii pe marginea temei.


sursa: doxologia.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 412

Id: 30232

Data: Apr 22, 2013

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar