Cooperare transfrontaliera pentru o viata fara droguri

Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" (FSS) a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prin Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi alte droguri "Sfântul Nicolae", a început, în luna mai a acestui an, implementarea Proiectului "Cooperare transfrontalieră pentru o viaţă fără droguri". Finanţat de Uniunea Europeană, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din Romania, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, proiectul are o durată de 18 luni. Se desfăşoară în şase localităţi din România şi Republica Moldova, în perioada aprilie 2011-octombrie 2012, în parteneriat cu Misiunea Socială Diaconia - Republica Moldova. Obiectivul general îl constituie întărirea relaţiilor de cooperare transfrontalieră între organizaţiile implicate în atenuarea traficului şi consumului de alcool/droguri. Proiectul are ca obiective specifice dezvoltarea abilităţilor persoanelor responsabile din comunităţile din zona transfrontalieră de a interveni în problematica traficului şi consumului de alcool/droguri, conştientizarea tinerilor cu vârste cuprinse între 10-20 de ani, din comunităţile locale şi de dincolo de graniţă, asupra consecinţelor negative ale traficului şi consumului de alcool/droguri şi reducerea numărului de victime ale traficului şi consumului de alcool/droguri din zona transfrontalieră. Activităţile de bază ale proiectului vizează reducerea cererii pe piaţa drogurilor, prevenirea traficului şi consumului de alcool şi droguri, formarea unei reţele primare de intervenţie comunitară, dar şi iniţierea şi dezvoltarea unui program specializat de reabilitare pentru victimele traficului şi consumului de alcool şi droguri. Prin proiectul de faţă, Centrul "Sfântul Nicolae" din cadrul Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă" urmăreşte ca persoane semnificative ale comunităţii - medici, preoţi, cadre didactice şi altele care pot influenţa opinia publică - să devină resurse pentru comunitate şi catalizatori ai schimbării sociale, prin antrenarea factorilor de decizie în crearea de structuri locale de intervenţie: grupuri de suport, centre de intervenţie comunitară.

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 348

Id: 14338

Data: Jun 11, 2011

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar