Doua biserici din Protoieria Targu Cabunesti au fost resfintite

]]>La finele săptămânii trecute, în Protoieria Târgu Cărbunești, judeţul Gorj, au fost resfințite două biserici de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropoliei Olteniei, fiind săvârșită și slujba de pomenire a ctitorilor acestor lăcașe de cult, după cum ne-a precizat Profesor Vasile Gogonea. Biserica aceasta, din satul acesta, avea nevoie de o refacere și de o slujbă arhierească, de o slujbă sfântă Astfel, sâmbătă, 03 octombrie 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, împreună cu părintele protoiereu Iulian Mărgineanu și de un numeros sobor de preoți și diaconi, în acordurile Grupului psaltic al Catedralei mitropolitane Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Craiova, a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Parohia Petreşti, filia Dolceşti, comuna Săuleşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti. În cuvântul său de aleasă învățătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a subliniat: “La un asemenea prilej, credem că e bine să ne bucurăm de această zi sfântă și binecuvântată, care, cum constatăm, este și înfrumusețată de Bunul Dumnezeu cu lumină, cu timp frumos, cu viață pașnică. Pentru că biserica aceasta, din satul acesta, avea nevoie de o refacere și de o slujbă arhierească, de o slujbă sfântă prin care să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să vină să sfințească munca noastră și să-și arate semnele Sale cele bogate, prin răspunsurile pe care ni le dă la rugăciunile noastre. Pentru că noi suntem acum în sfânta biserică, înaintașii noștri sunt permanent în viața veșnică, numai datorită grijii și ocrotirii Lui Dumnezeu. Așadar, când ne uităm în jurul nostru, de privim la cer, de privim creația Lui Dumnezeu, nu vedem altceva decât mâna nevăzută a Atotputernicului și întreaga Creație ne vorbește despre Cel Care a făcut-o. «Căci, cerurile spun Slava Lui Dumnezeu, și facerea mâinilor Lui o vestește tăria»! Așadar, plin este cerul și pământul de slavă cerească! Niciun loc nu este fără de Dumnezeu! Prin urmare, aici, în biserica dumneavoastră este prezent Mântuitorul Iisus Hristos, unde sunt prezenți și sfinții, prezentă este și Maica Domnului, cu toate puterile cerești, pentru că noi avem de la Sfântul Botez, fiecare dintre noi avem un înger păzitor. E adevărat că acel care ne ispitește pe noi și ne întunecă mintea, și ne îndeamnă să facem fapte rele este diavolul”, iar în consecință, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că avem nevoie, în primul rând, de sufletul nostru, pe care nu-l putem păzi și nu-l putem apăra decât cu rugăciunea și cu venirea la sfânta biserică”. Duminică, 04 octombrie 2015, a fost săvârșită Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, din Parohia Cărpiniş, comuna Crasna, Protoieria Târgu Cărbuneşti. Să fim uniți, moștenind și ducând mai departe zestrea noastră creștinească Cu acest prilej, preotul paroh Aristică Morancea a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor și au fost acordate gramate chiriarhale de mulțumire celor care au contribuit la înfrumusețarea bisericii. Fapta bună pe care noi o facem înaintea Lui Dumnezeu, Preamilostivul ne-o întoarce nouă și ne-o răsplătește Și de această dată, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a subliniat că „lucrul cel mai important în viața noastră și în existența noastră este atunci când facem Voia Lui Dumnezeu. Orice lucru am face și am împlini pe pământul acesta, nu se poate compara cu această frumoasă îndeletnicire a omului de a fi permanent cu preocuparea pentru înfrumusețarea sufletului, pentru agonisirea faptelor bune și pentru dobândirea slavei dumnezeiești, a iubirii Tatălui Ceresc, a Fiului și a Sfântului Duh. Prin acestea, noi arătăm că suntem oameni făcuți de Dumnezeu. Iar noi, ori de câte ori se citește Sfânta Evanghelie, să înțelegem ceea ce se citește pentru că Însuși Mântuitorul Hristos a vorbit cu grai omenesc, sfințind, pe de o parte, atât trupul nostru, limbajul nostru și graiul nostru, și învățându-ne și pe noi. Cu aceste cuvinte, noi Îl lăudăm pe Dumnezeu și Îl cinstim în tot timpul și în tot locul. Așadar, Dumnezeu a ales pe pământ «Casa» Sa, care este biserica. Pentru că ne spune: «Casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema», spune Mântuitorul Iisus Hristos, și ori de câte ori sfințim biserica, noi spunem: «Această Casă, Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această Casă Duhul Sfânt a sfințit-o»! Deci, Dumnezeu Și-a făcut Casă în mijlocul nostru, în comunitatea noastră, în parohia noastră, ca să ne arate, pe de o parte, cât de mult ne iubește, că nu se poate despărți de noi, ca un Tată Bun locuiește cu noi. Și ne mai spune Mântuitorul Hristos, cu glasul Evangheliei Duminicii acesteia, că: «Oricâte vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor! Căci așa veți primi porunca Lui Dumnezeu»! Accentuând rolul faptelor bune în viața noastră, importanța iubirii și a iertării greșiților noștri, Înaltpreasfințitul Părinte a spus: “Fapta bună pe care noi o facem înaintea Lui Dumnezeu, Preamilostivul ne-o întoarce nouă și ne-o răsplătește la sfârșitul veacurilor, când vom intra în Împărăția Cerurilor. Așadar, orice faptă bună, până la un pahar cu apă, zice Domnul, nu va rămâne nerăsplătită! Prin urmare, când facem ceva, să nu știe stânga, ce face dreapta! Căci, așa ne vom arăta cu adevărat, fii ai Tatălui Ceresc, moștenitori ai Împărăției Cerurilor”, a conchis Înaltpreasfinţia Sa.

Download: Click for download attached file: Doua biserici din Protoieria Targu Cabunesti au fost resfintite

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 402

Id: 56717

Data: Oct 6, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar