\"El se naste intai din Tatal ceresc, ca Fiul lui Dum­nezeu, apoi in trup se face si Fiul Omului din Fecioara\"

]]>În cele ce urmează vă prezentăm un fragment din volumul Iisus Hristos lumina lumii și îndumnezeitorul omului, semnat Pr. Dumitru Stăniloae referitor la Nașterea Domnului: El se face Fiul Omului prin excelență, căci ridică pe om la starea Lui de om cu firea neîmbolnăvită. Se face noul început, sănătos, al omenirii. Cei ce rămân în El nu mai cad din umanitatea adevărată. Iar umanitatea adevărată nu e decât cea întărită de Dumnezeu. El ni s-a făcut-lumină și în sensul că ne-a arătat și s-a făcut iarăși începutul omenirii adevărate, care restabilește ca oameni adevărați și le dă puterea să nu mai cadă din această stare pe cei ce se nasc din El prin Duhul Lui cel Sfânt. Și numai aceștia moștenesc împărăția lui Dumnezeu și nestricăciunea. Dacă cei născuți din primul Adam sunt supuși morții definitive, cei născuți din al doilea Adam pot moșteni veșnica viață fericită (I Cor. 15, 17, 50). Lumina, sau sensul deplin adus omului în Hristos, este viața lui fericită fără sfârșit. Și aceasta n-ar fi putut-o aduce El, dacă nu s-ar fi născut, fără de păcat, din Fecioară. El S-a făcut în scopul acesta Fiul Omului adevărat. Dar S-a făcut Fiul Omului, după ce era Fiul lui Dumnezeu Tatăl și datorită faptului că era Fiul lui Dumnezeu. Numai pentru că avea pe Dumnezeu ca Tată din veci, s-a putut face și Fiu al unei Maici omenești Fecioară. Numai fiindcă era Fiu al unui Tată ceresc, n-avea nevoie de un tată pământesc, sau s-a putut face fiu omenesc al unei Maici Fecioară și, ca atare, ne-a putut mântui. Fiind Fiul Tatălui ceresc, dar făcându-Se și fiu al unei Maici Fecioară, ne-a putut face și pe noi fii prin har ai Tatălui ceresc, dându-ne pe Duhul ce-L are El de la Tatăl ca Fiu al lui Dumnezeu din veci și ca om născut din Fecioară, de la naștere. El se naște întâi din Tatăl ceresc, ca Fiul lui Dumnezeu, apoi în trup se face și Fiul Omului din Fecioara, ca noi, care suntem născuți întâi dintr-un tată și o mamă pământească, spre a fi născuți apoi, prin Duhul Lui de Fiu al Tatălui, fii ai Tatălui ceresc. Toți trebuie să ne naștem din Tatăl ceresc, ca să ne mântuim. Dar noi putem deveni fii ai Tatălui ceresc prin Cel ce este din veci Fiu al Tatălui ceresc, iar pe urmă se naște și Fiul Omului, născut din Fecioară. Pr. Dumitru Stăniloae - Iisus Hristos lumina lumii și îndumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, 1993, p. 63-64.

Download: Click for download attached file: \"El se naste intai din Tatal ceresc, ca Fiul lui Dum­nezeu, apoi in trup se face si Fiul Omului din Fecioara\"

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 411

Id: 46765

Data: Dec 25, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar