Hotararile Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din 29 septembrie 2011

În ziua de 29 septembrie 2011, la Reşedinţa mitropolitană din Iaşi, s-a întrunit, în şedinţă de lucru, sub preşedinţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Pe ordinea de zi a şedinţei, la care au mai participat IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, s-au aflat mai multe probleme privind viaţa bisericească din Moldova, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan. Dintre hotărârile luate cu acest prilej, amintim:

- Desemnarea pentru Consistoriul Superior Bisericesc, din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a PC Pr. Petru Fercal (de la parohia „Sf. Ioan Botezătorul“ din Protopopiatul Botoşani) pentru a fi membru titular, respectiv a PC Pr. Laurenţiu Segneanu (de la parohia „Sf. Nicolae“ din Protopopiatul Roman) pentru a fi membru supleant.

- Luându-se act de criteriile prevăzute în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, s-au propus criterii suplimentare de clasificare a parohiilor la nivelul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, ele fiind înaintate Cancelariei Sfântului Sinod în vederea alcătuirii proiectului unui nou Regulament pentru numirea şi transferarea clerului.

- Transformarea Mănăstirii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ din localitatea Lipova, judeţul Bacău, din mănăstire de călugări în mănăstire de maici.

- Transformarea în mănăstire a Schitului „Adormirea Maicii Domnului“ (din localitatea Blaga, comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi), aflat până acum în subordinea Mănăstirii Galata din Iaşi.

- Transformarea în mănăstire a Schitului „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ (de la Sihla, judeţul Neamţ), aflat până acum în subordinea Mănăstirii Sihăstria din judeţul Neamţ.

- Stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii ediţiei de Moldova a „Ziarului Lumina“ şi a revistei „Teologie şi Viaţă“.

De asemenea, în aceeaşi şedinţă, au mai fost analizate şi alte probleme de ordin pastoral-misionar sau administrativ-bisericesc, precum şi unele aspecte de disciplină bisericească. (Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor)

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Evanghelia zilei