\"In inimile celor blanzi se odihneste Domnul\"

]]>Blândețea este starea neclătinată a minţii, care rămâne la fel în cinstiri şi necinstiri . Blândețea stă în a ne ruga în chip netulburat şi sincer pentru cel ce ne tulbură în vremea tulburărilor ce ni le pricinuieşte. Blândețea este lespedea aşezată peste marea mâniei, care risipeşte toate valurile ce izbesc în ea, nesuferind nici o clătinare. În inimile celor blânzi se odihneşte Domnul, iar sufletul tulburat e scaunul diavolului. Sufletul drept este soţul smereniei. Iar cel viclean este slujitorul mândriei. Sufletele celor blânzi se vor îmbogăți întru cunoştinţă; iar mintea stăpânită de iuţime locuieşte împreună cu întunericul şi neştiinţa. (Sfântul Ioan Scărarul,Scara dumnezeiescului urcuș,traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în „Filocalia”, vol. IX, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1980, pp.290-291)

Download: Click for download attached file: \"In inimile celor blanzi se odihneste Domnul\"

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 281

Id: 49926

Data: Mar 19, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar