IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, a implinit 20 de ani de arhierie

În anul 1974 intra ca frate la Mânăstirea Frăsinei, unde a şi fost tuns în monahism în anul 1985, urmând ca în anul 1985 să fie hirotonit ierodiacon, iar în anul 1986 ieromonah . 

În anul 1991 a fost ales ca Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului cu numele „Slătineanul”.

În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8 iulie 2008 a fost ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ceremonia de întronizare fiind oficiată în data de 27 iulie 2008, la Catedrala Mitropolitană “Sfântul Dumitru” din Craiova.

De-a lungul anilor, Înalt Preasfinţia Sa a învăţat urcuşul duhovnicesc, a studiat şi a propovăduit cuvântul adevărului lui Dumnezeu, dovedindu-se a fi un teolog profund, harismatic, permanent ancorat în Tradiţia Bisericii Ortodoxe, atât în Oltenia, cât şi pretutindeni în ţară şi dincolo de hotarele ei.

Trăirea atonită a ierarhului de astăzi este darul de mare preţ pe care Dumnezeu i l-a hărăzit, rânduindu-i ca loc de metanie Sfânta Mănăstire Frăsinei. Rânduiala monastică şi stăruinţa în temeiul trăirii întru Hristos au fost definitorii în formarea duhovnicească a Mitropolitului de astăzi al Olteniei.

Fiind un bun păstor de suflete, un bun teolog, care a ştiut să îmbine vocaţia didactică şi cea spiritual-duhovnicească, Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu este deschis spre această lume evoluată spiritual, fiind apropiat de cei pe care-i păstoreşte, împărtăşind bucuriile şi necazurile tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu.

Aducem rugaciune de mulţumire înaintea lui Dumnezeu pentru darurile cu care l-a binecuvântat pe Părintele nostru Mitropolit, care cu înţelepciune şi dragoste le-a pus în slujba Bisericii şi a credincioşilor pe care i-a păstorit în aceşti 20 de ani.

Clerul și credincioșii din Mitropolia Olteniei îi doresc mulți și fericiți ani, spor duhovnicesc, întru aleasă slujire pe care Bunul Dumnezeu i-a încredințat-o.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit! 

                                                 

 BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI CRAIOVEI

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar