La Baia de Aries a avut loc simpozionul Ortodoxia in Muntii Apuseni

După inaugurarea festivă a casei de cultură şi dezvelirea bustului crăişorului „Avram Iancu”, au debutat lucrările Simpozionul cu tema “Ortodoxia în Munţii Apuseni”, la care au participat părinţii Jan Nicolae, Nicolae Bolea şi părintele Arhidiacon Alin Albu.

Aceştia au prezentat fiecare câte o prelegere legată de tema simpozionului. Astfel părintele Jan Nicolae a prezentat sub titlul „Moştenirea Sfinţilor”, predica vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu rostită cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Ardeleni la 21 octombrie 2008.

Părintele Nicolae Bolea sub titlul „Ortodoxia în Munţii Apuseni”, a prezentat istoria neamului nostru şi a bisericii strămoşeşti în 5 puncte de interes major: Poporul român şi credinţa creştină ortodoxă; Biserica ortodoxă în istoria poporului român; Crucea şi învierea poporului român; Evocarea locuitorilor din Munţii Apuseni; şi Slujitori în slujba neamului – implicaţia preoţilor slujitori în menţinerea unităţii de neam, de limbă şi de credinţă.

Părintele Arhidiacon Alin Albu a prezentat prelegerea pusă sub titlul „Rolul însufleţitului apărător al credinţei ortodoxe din Transilvania, Ieromonahul Sofronie de la Cioara”, în special rolul mişcărilor antiunioniste de apărarea a ortodoxiei contra încercării de impunere forţată a catolicismului în Munţii Apuseni la jumătatea secolului al XVIII-lea şi caracterul triplu religios, social şi naţional al răscoalei cuviosului Sofronie.

La finalul simpozionului a avut loc un concert coral, susţinut de corul Institutului Teologic din Alba Iulia condus de părintele Domin Adam.

sursa: radioreintregirea.ro

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Users login
username:
Password:
Calendar
Evanghelia zilei