Mitropolitul Irineu a implinit trei ani de la inscaunare

Clericii, credincioşii, monahii şi monahiile din Mitropolia Olteniei s-au rugat miercuri, 27 iulie, pentru sănătatea şi îndelunga păstorire a IPS Părinte Irineu, care a împlinit trei ani de la înscăunare. În cetatea Băniei Băniei evenimentul a fost marcat prin săvârşirea Sfintei Liturghii la Catedrala „Sfântul Dumitru” de un numeros sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu IPS Părinte Mitropolit. Cu acest prilej, în cadrul slujbei, au fost sfinţite trei sute de antemise, pecetluite cu semnătura Înalt Preasfinţiei Sale, care urmează să fie direcţionate către bisericile din Arhiepiscopia Craiovei.

La finalul slujbei, IPS Irineu a vorbit despre viaţa şi minunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, a cărui pomenire a fost săvârşită. Totodată, IPS Părinte a ţinut să le mulţumească tuturor pentru bucuria împărtăşită şi pentru mijlocirea în rugăciune, asugurându-i de toată dragostea şi purtarea sa de grijă.

În decursul celor trei ani de arhipăstorire, IPS Părinte Irineu a fost permanent alături de poporul cel binecredincios din Mitropolia Olteniei. A sfinţit sute de locaşuri de închinare, a temeluit numeroase aşezăminte sociale, a iniţiat diverse programe şi activităţi cu caracter filantropic, menite să aline suferinţa celor din închisori, copiilor orfani sau femeilor văduve. Activitatea culturală de grad universitar şi preuniversitar a cunoscut în această perioadă o vizibilă creştere calitativă. În acest context, amintim că IPS Părinte, din postura de Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova, a pus bazele primei Şcoli Doctorale de teologie din istoria Bisericii Oltene. În fiecare demers, Mitropolitul nostru s-a călăuzit după învăţăturile Sfintei Scripturi, totdeauna urmând cuvântul Mântuitorului care spune: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).

sursa: mitropoliaolteniei.ro

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar