Moment de bilant in Arhiepiscopia Aradului

În zilele de 17-18 ianuarie, la Resedinta arhiepiscopala si la Centrul eparhial din Arad, s-au derulat lucrarile Consiliului si ale Adunarii eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, moment de bilant anual desfasurat potrivit rânduielilor bisericesti si bun prilej de a prezenta rezultatele obtinute în domeniile: administrativ-bisericesc, cultural-pastoral, economic si de asistenta social-filantropica din eparhie în anul 2013, informeaza "Ziarul Lumina".Întruniti în sedinta ordinara, sub presedintia Înaltpreasfintitului Parinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, membrii alesi ai Consiliului eparhial împreuna cu membrii Permanentei Consiliului eparhial si protopopii eparhiei au avut ca punct principal pe ordinea de zi audierea, analizarea si definitivarea rapoartelor generale ale sectoarelor Administratiei eparhiale, în vederea prezentarii acestora spre ratificare Adunarii eparhiale.În deschiderea lucrarilor, Înaltpreasfintitul Parinte Timotei a salutat pe cei prezenti si a subliniat importanta acestei sedinte de analiza si bilant asupra unei activitati desfasurate pe parcursul unui an, cu concluziile si masurile ce se vor adopta pentru o activitate sustinuta în viitor. Sub coordonarea Înaltpreasfintiei Sale, lucrarile s-au desfasurat pe parcursul întregii zile.Parintele protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat raportul general asupra activitatii din Sectorul administrativ-bisericesc: situatia statistica a unitatilor si a lacasurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, dupa vechime si grade profesionale de încadrare, activitatea de pregatire si perfectionare a clerului, activitatea liturgica, canonica, juridica si disciplinara în cuprinsul eparhiei, situatia numirilor, încadrarii, completarii posturilor clericale si neclericale, viata monahala, alte probleme care intra în competenta administrativ-bisericeasca.Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat raportul anual al Sectorului cultural-educational. În cele opt capitole ale raportului a fost evidentiata activitatea pastoral-misionara la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate si parohii, desfasurata sub auspiciile „Anului omagial al Sfintilor Împarati Constantin si Elena“ si ale „Anului comemorativ Dumitru Staniloae“, activitatea educationala în scolile teologice ale eparhiei si cea de predare a religiei în scoli, relatiile interconfesionale, activitatea de perfectionare în latura cultural-teologica prin editarea si desfacerea lucrarilor teologice si a cartii religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc cultural mobil si imobil, activitatea bibliotecii si arhivei eparhiale.Parintele Teodor Faur, consilier economic, în raportul cu darea de seama pe anul 2013, a supus analizei situatia economica a eparhiei, bugetul anual de venituri si cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate si la Centrul eparhial. De asemenea, o atentie deosebita a fost acordata respectarii disciplinei financiare la oficiile protopopesti, în mod special achitarii sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.Activitatea eparhiala din anul 2013 desfasurata în Sectorul social a fost cuprinsa în raportul general prezentat de catre pr. Gabriel Maris, consilier social. Au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupari sustinute în latura social-filantropica si de caritate crestina: coordonarea activitatii de acordare a asistentei religioase în institutii bugetare, la protopopiate si parohii, a activitatilor si proiectelor cu caracter caritabil, educational sau umanitar initiate în cadrul Sectorului social.Dupa prezentarea si analizarea rapoartelor anuale ale sectoarelor Consiliului eparhial, sedinta a continuat cu solutionarea unor probleme curente care intra în competenta acestui for deliberativ eparhial: ratificarea înfiintarii unor parohii, rearondarea altora, numiri si transferari de personal bisericesc.Şedinta Adunarii eparhialeSâmbata, 18 ianuarie, în sala de lectura a bibliotecii Centrului eparhial, s-au desfasurat lucrarile Adunarii eparhiale, organul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, economice, social-filantropice si patrimoniale ale eparhiei.Lucrarile au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te Deum, oficiata de catre un sobor de preoti în Paraclisul „Sfânta Treime“ al Resedintei arhiepiscopale, la care a participat Înaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat de membrii Adunarii eparhiale si de cei ai Permanentei Consiliului eparhial.În cuvântul rostit în deschiderea lucrarilor, Înaltpreasfintitul Parinte Timotei, presedintele Adunarii eparhiale, a facut o retrospectiva sintetica, aratând cele mai importante realizari administrative, cultural-pastorale, economice si sociale ale eparhiei, care au marcat anul 2013. Dupa aceea, în lumina programului-cadru elaborat de catre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat obiectivele stabilite pentru anul 2014, declarat în Patriarhia Româna „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii si al Sfintei Împartasanii)“ si „Anul comemorativ al Sfintilor Martiri Brâncoveni“.În continuarea întâlnirii, pr. arhim. dr. Teofan Mada, vicar administrativ, a dat citire Raportului de sinteza al activitatii sectoarelor Administratiei eparhiale pe anul 2013.Dupa citirea mesajelor îndatinate, de fiasca ascultare si conlucrare la întarirea vietii bisericesti, transmise din plenul Adunarii eparhiale, Întâistatatorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, si Înaltpreasfintitului Parinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, si a procesului-verbal al ultimei sedinte, lucrarile au continuat pe comisii: administrativ-bisericeasca, cultural-educationala, economica, sociala si de validare. În cadrul comisiilor, dupa analizarea rapoartelor generale de activitate, au fost elaborate proiecte de hotarâri, carora li s-a dat citire în plenul Adunarii eparhiale. Dupa luarile de cuvânt ale pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa din Arad; prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Universitatii Vasile Goldis“; ec. Nicolae Iotcu, presedintele Consiliului Judetean Arad; ec. Iosif Matula; I. Micurescu; Teodor Paiusan s.a., asupra unor aspecte din continutul acestora, proiectele de hotarâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.În încheiere, Înaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Timotei a multumit tuturor membrilor Adunarii eparhiale pentru contributia adusa bunei desfasurari a lucrarilor, cu îndemnul ca cele propuse sa devina înfaptuire, spre folosul întregii eparhii.

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 466

Id: 37569

Data: Jan 22, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar