Moment de sarbatoare la capela Facultatii de Teologie Ortodoxa din Iasi

Slujba Vecerniei unită cu Litia s-a desfăşurat joi, 7 noiembrie, începând cu orele 16.00, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Alături de profesorii facultăţii, la slujbă a participat şi părintele arhimandrit Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al catedralei mitropolitane din Iaşi, iar soborul a fost condus de către pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie din Iaşi. Cei prezenţi s-au rugat la unison pentru sporirea înţelepciunii, a ştiinţei şi a răbdării pentru toţi studenţii. 

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către pr. lect. dr. Dan Sandu, profesor de teologie dogmatică, istoria şi filosofia religiilor în cadrul Facultăţii de Teologie din Iaşi. Discursul a dezvoltat ideea întâlnirii cu îngerul, menţionând că vederea sau nevederea îngerilor este o problemă de trăire duhovnicească şi de înţelegere. „Îngerii sunt «celălalt» eu, sunt puteri cereşti create de Dumnezeu şi trimise în lume, apariţii dumnezeieşti ce se manifestă în lume sub formă de lumină şi putere, dar sunt şi fiinţe pe care le creem noi. În facultatea de teologie suntem cu toţii pentru a îndeplini două vocaţii: credinţa şi slujire. Ceea ce trebuie să înţelegem este că îngerii sunt pentru noi modele pentru susţinerea ideii dăruirii de sine, a slujirii neîncetate, a altruismului şi a devotamentului. Încă mai există ideea că şcolile de teologie sunt şcolile unde se fac îngeri. Când întâlnim o persoană care ne aduce multă bucurie, spunem că este un înger, iar chipul monahal este adeseori privit şi numit chipul cel îngeresc. Aşadar, vedem pe de o parte slujirea pe care o avem din partea puterilor cereşti pe care Dumnezeu le trimite în lume, iar pe de altă parte avem puterea noastră ca prin ceea ce facem să-i determinăm pe ceilalţi să se comporte ca îngerii. În acest fel, îngerul devine o necesitate”, a declarat părintele profesor Dan Sandu.

„Atunci când omul se împărtăşeşte, el devine mai important decât îngerul”

În continuare, părintele Dan Sandu a rostit câteva fragmente din rugăciunile Sfintei Liturghii, pentru a ilustra modul în care îi avem pe sfinţii îngeri împreună cu noi în slujire. „Există relatări ale unor părinţi care, atunci când slujeau Sfânta Liturghie, erau văzuţi înconjuraţi de cete de îngeri pentru că una dintre trăsăturile fundamentale ale îngerilor este aceea de a fi slujitori prin excelenţă. La cântarea Axionului găsim o menţiune despre sfinţii îngeri, dar constatăm că cineva se ridică mai presus de heruvimi şi de serafimi, şi anume Maica Domnului. Ultima menţiune despre sfinţii îngeri din cadrul Sfintei Liturghii o găsim la ectenia cererilor, pentru că după acest moment demnitatea la care este chemat omul prin împărtăşire este mai mare decât demnitatea la care este chemat îngerul. Atunci când omul se împărtăşeşte, el devine mai important decât îngerul pentru că intră într-o relaţie mai intimă cu Dumnezeu decât este îngerul. La fel cum Maica Domnului devine mai presus de îngeri pentru că L-a primit în sine pe Mântuitorul Hristos, tot aşa fiecare credincios care se împărtăşeşte devine potir pentru Hristos, Care se sălăşluieşte în el şi atunci nu se mai compară cu îngerii. Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu puterea şi inspiraţia de a fi călăuze pentru ceilalţi aşa cum Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil reprezintă puterea şi sensibilitatea în ghidarea oamenilor”, a concluzionat pr. lect. dr. Dan Sandu.

Cuvântul de final i-a aparţinut părintelui profesor Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie din Iaşi, care a ţinut să mulţumească tuturor celor prezenţi la slujba Vecerniei şi în mod special părintelui arhimandrit Dosoftei Şcheul pentru implicarea sa în amenajarea capelei facultăţii. A urmat apoi un scurt istoric al întrebuinţării spaţiului capelei de-a lungul anilor, aceasta fiind sală de seminar şi sală de concerte, dar după anul 1993 revenind la destinaţia sacră. „Dorim ca acest loc să fie un loc de înălţare, nu doar la evenimentele mari ale Facultăţii de Teologie, cum este acest hram, ci în fiecare zi, pe cât posibil. Este un lucru deosebit ca, înainte de a intra în sala de cursuri, să putem intra în capelă pentru a face o scurtă rugăciune sau să aprindem o lumânare. Mai nou, am creat o listă pentru cei care doresc să se înscrie la citirea Psaltirii sau a altor rugăciuni în interiorul capelei noastre. Ne rugăm ca sfinţii arhangheli să ne ocrotească pe toţi şi să ofere sănătate şi ani mulţi celor care le poartă cu vrednicie numele”, a menţionat pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.


sursa: doxologia.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 268

Id: 35368

Data: Nov 8, 2013

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Evanghelia zilei