O administrare responsabila a patrimoniului imobiliar

Sectorul Bunuri imobile bisericesti al Arhiepiscopiei Bucurestilor are ca obiect de activitate administrarea patrimoniului imobiliar aflat în proprietatea si folosinta Centrului eparhial si a unitatilor de cult aflate sub jurisdictia canonica si administrativa a eparhiei, informeaza Ziarul Lumina. În continuare vom prezenta activitatile cele mai importante ale acestui sector desfasurate în anul 2013.Sectorul Bunuri imobile bisericesti supravegheaza modul de administrare a bunurilor imobile, precum si modul de întocmire a documentatiilor tehnice cadastrale necesare intabularii în Cartea Funciara a dreptului de proprietate bisericeasca. Sectorul opereaza lucrari specifice topo-cadastrale pentru unitatile de cult ale Arhiepiscopiei Bucurestilor. În anul 2013, sectorul a formulat 527 de referate si avize de specialitate pentru lucrarile înregistrate spre solutionare, a emis avize si a întocmit diferite tipuri de contracte care privesc imobile apartinând Centrului eparhial si unitatilor de cult din Arhiepiscopia Bucurestilor.În colaborare cu Oficiul canonico-juridic al Arhiepiscopiei Bucurestilor, sectorul a acordat asistenta juridica unor unitati locale de cult, inclusiv prin reprezentare în instanta de judecata a partii bisericesti în dosare aflate în diferite faze procesuale. Angajatii sectorului au efectuat inspectii la 69 de parohii, s-au verificat modul de administrare a bunurilor imobile parohiale, întocmirea si buna pastrare a actelor de proprietate ale acestora. În cazul parohiilor care nu detin acte de proprietate, ci numai înscrisuri interne, cum ar fi registrele inventar din anul 1969, preotii parohi au fost îndrumati sa întocmeasca o documentatie în vederea obtinerii titlurilor de proprietate prin actiuni în constatare la instanta de judecata.Sectorul Bunuri imobile bisericesti a reusit intabularea dreptului de proprietate si folosinta asupra bunurilor imobile apartinând la 12 unitati locale de cult ale Arhiepiscopiei Bucurestilor. S-a continuat actiunea de efectuare a masuratorilor topografice si cadastrale, în vederea înscrierii dreptului de proprietate si folosinta în Cartea Funciara pentru imobile apartinând unitatilor locale de cult si imobile apartinând Arhiepiscopiei Bucurestilor. Totodata, s-au efectuat masuratori cadastrale pentru 47 de unitati de cult.Sprijinirea lucrarilor de construire a Catedralei Mântuirii NeamuluiÎn ceea ce priveste lucrarile de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, Sectorul Bunuri imobile bisericesti si-a adus contributia prin: masuratori de nivelment cu GPS-ul si nivela (cota 0, cota -6,8; si cota -11); participarea la sedinta organizata de inginerii din cadrul Sectorului Monumente si constructii bisericesti al Patriarhiei Române, la care au participat reprezentantii constructorilor Strabag si BogâArt prin care s-a stabilit amplasamentul a patru piloni din care se vor efectua masuratori de verificare a tuturor lucrarilor la viitoarea Catedrala patriarhala, precum si dupa finalizarea acesteia (pentru a se urmari comportamentul constructiei în timp); a efectuat masuratori la elementele metalice din absida dreapta si altar; a efectuat masuratori la reteaua de sprijin pentru efectuarea lucrarilor de trasare a elementelor metalice împreuna cu reprezentantii firmei Strabag.În anul 2013, sectorul a reusit arhivarea în format electronic a situatiei tuturor bunurilor imobile bisericesti din cadrul Arhiepiscopiei Bucurestilor.

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 369

Id: 38444

Data: Feb 28, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar