Slujire arhiereasca la hramul Bisericii Sfintii Arhangheli din Craiova

]]>Biserica “Sfinţii Arhangheli” din Craiova, veche ctitorie a Buzeştilor, a îmbrăcat haine de sărbătoare sâmbătă, 8 noiembrie, pentru a-i cinsti aşa cum se cuvine pe ocrotitorii sfântului locaş, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, dimpreună cu toate cereştile puteri. La ceas de ales praznic, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, după cum ne-a declarat Diacon Gheorghe Cioiu. În timpul slujbei religioase, diaconul Gabriel Ciobănaşu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Foişor, judeţul Dolj, iar tânărul teolog Răzvan Merei a fost hirotonit diacon pe seama Paraclisului mitropolitan “Sfinţii Voievozi” din Târgu Jiu. La final, ÎPS Părinte Mitropolit Irineu le-a vorbit credincioşilor prezenţi despre semnificaţia sărbătorii închinate Sfinţilor Arhangheli. “Pe lângă sfinţii care au trăit pe pământ, iată că cinstim astăzi pe sfinţii din ceruri, pe îngerii care, deşi nu au fost oameni niciodată, au avut totuşi un rol deosebit în istoria mântuirii neamului omenesc. Ei sunt creaţi de Dumnezeu, sunt slujitori ai lui Dumnezeu şi mesageri către noi oamenii, trimişi spre a ne fi de ajutor, spre a ne fi călăuzitori şi îndrumători pe calea mântuirii. Aceasta nu înseamnă însă că Dumnezeu nu este permanent în mijlocul nostru, aşa cum El însuşi ne spune: Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului (Matei 20, 28). Prin folosirea îngerilor, Dumnezeu ne arată că întreaga creaţie este în acelaşi timp omogenă şi complementară, că îngeri şi oameni, deopotrivă, slujesc şi preamăresc pe Dumnezeu. Să ne amintim că la Naşterea Domnului, cete de îngeri Îl preamăreau pe Dumnezeu, zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, întru oameni bunăvoire (Luca 2, 14). Cântarea, sau liturghia cerească, se împreună deseori cu liturghia pământească, formând laolaltă cântarea de preamărire a Prea Sfintei Treimi. De altfel, însuşi psalmistul spune că omul a fost făcut “cu puţin mai mic decât îngerii”(Psalmul 8). Cu toate acestea, dintre cei născuţi pe pământ din neamul omenesc, s-a ridicat cineva mai presus de îngeri şi de puterile cereşti şi aceea este Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, care este, aşa cum spunem în cântările liturgice, mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii. Pe de altă parte, Sfântul Ioan Botezătorul era numit înger în trup, fapt ce dovedeşte că omul pe pământ, prin credinţă puternică şi viaţă curată, ajunge să fie asemenea îngerilor din ceruri. Toate ne arată că legătura noastră cu îngerii este una reală şi permanentă, o legătură ce ne dovedeşte că Dumnezeu este creator al tuturor celor văzute şi nevăzute, un Creator care nu desparte niciodată creaţia Sa, ci o păstrează în comuniunea iubirii Sale”, a spus IPS Irineu. Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil este una din vechile bisericii ale Cetăţii Băniei, ridicată de Fraţii Buzeşti la începutul secolului XVI.Documentele atestă existenţa ei pe acest loc, încă din vremea Fraţilor Buzeşti, mărturie fiind şi pictura în frescă din pronaos, unde sunt reprezentaţi alături de domnitorul Mihai Viteazul.

Download: Click for download attached file: Slujire arhiereasca la hramul Bisericii Sfintii Arhangheli din Craiova

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 325

Id: 45243

Data: Nov 9, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar