Un imparat smerit pentru lumea aceasta

]]>Floriile reprezintă sărbătoarea Intrării Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Acest eveniment ne este prezentat de toţi cei patru Sfinţi Evanghelişti de la care aflăm că Mântuitorul Iisus Hristos a fost primit triumfal în Ierusalim ca urmare a minunii învierii lui Lazăr, care fusese mort vreme de patru zile. De obicei, la sărbătorile mari, iudeii se adunau la Ierusalim din toate provinciile istorice ale Ţării Sfinte pe care le locuiau şi în acelaşi timp veneau şi cei din comunitatea extrem de importantă a celor aflaţi în diaspora. Cu predilecţie de sărbătoarea iudaică a Paştilor, Ierusalimul devenea o cetate neîncăpătoare pentru zecile de mii de iudei veniţi din toate colţurile Imperiului Roman pentru a fi prezenţi la această mare sărbătoare. De aceea, guvernatorul roman al Palestinei se deplasa de pe litoralul Mării Mediterane, din Cezareea, la Ierusalim, cu prilejul acestei sărbători, alături de o parte din legiunile sale, pentru a asigura ordinea şi a preîntâmpina revolta poporului aflat sub ocupaţie romană, dezamăgit de starea socială precară în care trăiau majoritatea iudeilor din timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi nădăjduind în venirea unui Mesia după chipul şi asemănarea regelui David, care să refacă regatul acestuia de odinioară. Văzând învierea lui Lazăr, au considerat că Iisus Hristos este Cel Care poate să le împlinească acest vis, de aceea Îl primesc în chip triumfal în Ierusalim, văzând în El pe Cel Care le poate împlini aşteptările lor mesianice legate indisolubil de lupta lor pentru eliberarea de sub autoritatea Imperiului Roman. În ciuda primirii regale pe care o face poporul Domnului Iisus Hristos, intrarea Lui în Ierusalim se face în smerenie deplină, deoarece Hristos vine plin de dragoste, şi nu ca un împărat efemer din lumea aceasta. Împărăţia Sa nu are legătură cu gândirea şi slava lumească, pentru că este o împărăţie a iubirii şi a smereniei. Iisus Hristos intră în Ierusalim şi în istorie în chip diferit faţă de ceilalţi împăraţi efemeri ai lumii acesteia. El nu vine ca un rege înconjurat de soldaţi pentru a schimba împreună cu aceştia o împărăţie cu alta, ci vine în smerenie, sărăcie şi simplitate pentru a ne face părtaşi prin Jertfa şi Învierea Sa Împărăţiei celei nepieritoare şi veşnice cu îngerii în iubirea Preasfintei Treimi. Smerenia lui Hristos este expresia iubirii şi simplităţii Sale care se vădeşte printr-un fapt ieşit din comun, acela că cei mai mici din popor, şi anume copiii, Îl slăvesc pe Hristos la intrarea Sa în templul din Ierusalim zicând:Osana, Fiul Lui David(Mt. 21,15), arătând astfel că Duhul Sfânt lucrează asupra inimilor curate şi neprihănite, punând în ele mărturii ale adevărului mai presus de înţelegerea celor mari, orbiţi de păcatul mândriei. Primirea lui Hristos în Ierusalimul sufletului nostru se face cu inimă curată de prunc, care se defineşte prin smerenie şi iubire necondiţionată. Domnul nostru Iisus Hristos vine la noi astăzi, de Florii, smerit, pe mânzul asinei şi ne aşteaptă ca să Îl primim nu doar cu buzele, slăvindu-L şi spunând:Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului(Ioan 12, 13), ci mai ales să Îl primim în inima noastră prin mărturisire curată şi prin împărtăşirea cu cinstitul Său Trup şi Preasfântul Său Sânge, spre a avea parte de El şi de Împărăţia Sa cea veşnică. (Articol semnat de Pr. Dr. Ciprian Florin Apetrei, Consilier Patriarhal)

Download: Click for download attached file: Un imparat smerit pentru lumea aceasta

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 362

Id: 50462

Data: Apr 3, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar