UN NOU MOMENT DE LUMINA ŞI BUCURIE

]]>Cuvânt de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la vernisarea expoziției „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, ediția a IV-a, 2015; Cuvânt înainte al Preafericitului Părinte DANIEL pentru catalogul expoziției „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, ediția a IV-a, 2015: Inițiat de Patriarhia Română în anul 2012, Concursul național „Icoana Ortodoxă – lumina credinţei” a ajuns, odată cu anul 2015, la cea de-a patra ediție, intrând de acum, în mod firesc, în rândul celor mai semnificative manifestări spirituale, culturale şi artistice care marchează anual calendarul Ortodoxiei Româneşti. Caracterul alternant, dat dintru început acestui concurs, din punctul de vedere al tehnicilor de execuție a icoanelor, determină ca, după ce ediţia anului de debut (2012) a fost rezervată picturii în tempera pe lemn şi pe sticlă, iar anul următor (2013) a fost consacrat picturii în frescă şi mozaic, apoi în 2014 din nou icoana pe lemn şi icoana pe sticlă, pictate în tempera, în 2015 să se revină la pictura în frescă şi mozaic. În contextul consacrării de către Sfântul Sinod a anului 2015 ca Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii,tematica recomandată pentru participanții la concurs la prezenta ediție a fost legată de reprezentarea iconografică a acestor figuri emblematice ale istoriei creștinismului. S-a urmărit, și în ceea ce privește lucrările realizate în frescă și mozaic, respectarea iconografiei tradiționale a Ortodoxiei, în general, și a artei ortodoxe românești de tradiție bizantină, în special. Lucrările prezentate la concurs au evidențiat atât cunoștințele iconografice și tehnice acumulate până în prezent, cât și faptul că este necesar un efort continuu de perfecționare a artiștilor care își propun să realizeze lucrări de pictură bisericească în aceste două tehnici dificile care sunt fresca și mozaicul. Pe de altă parte se cuvine păstrată permanent o dreaptă măsură a raportului dintre filonul tradiției ortodoxe românești și încercările de personalizare care nu trebuie să covârșească stilul tradițional, ci să confere operelor realizate de artiștii contemporani expresivitatea plastică spiritualizată specifică artei sacre bisericeşti. Felicitând pe toți artiștii participanți la această ediție a Concursului „Icoana Ortodoxă-lumina credinței” și, în mod deosebit, pe cei premiați, apreciem, totodată, activitatea juriului, de cumpănită selectare a celor mai valoroase lucrări. Mulţumim organizatorilor concursului, a căror activitate se încununează cu tipărirea unui album al lucrărilor premiate şi cu realizarea expoziției consacrate acestor lucrări, expoziţie deschisă în holul central al Centrului Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”. Fie ca, totdeauna, Concursul naţional „Icoana Ortodoxă – lumina credinţei” să rodească bogat şi luminos în realizarea de icoane ortodoxe româneşti, înmulțind bucuria pe care aceste chipuri cereşti de lumină o aduc în viaţa spirituală a Bisericii şi a familiilor dreptcredincioase. † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Download: Click for download attached file: UN NOU MOMENT DE LUMINA ŞI BUCURIE

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 383

Id: 51926

Data: May 22, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar