Asociatia Pro Tinerete a organizat conferinta cu tema Descopera omul potrivit la locul potrivit

Conferinţa este parte integrantă din campania pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi, campanie organizată în cadrul proiectului „Centrele de Incluziune Socială – Oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”.
Conferinţa reuneşte profesionişti din domeniul responsabilităţii sociale: reprezentanţi din companii, ONG-uri, asociaţii de IMM-uri, reprezentanţi ai bisericii, patronate, comitete sectoriale si parteneri de dialog social într-o dezbatere despre potenţialul de colaborare al diferiţilor actori de pe piaţa muncii, în sensul adoptării unei conduite responsabile în ceea ce priveşte modalităţile şi formele flexibile de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi.
În cadrul evenimentului vor fi abordate o serie de aspecte cu care se confruntă societatea în care trăim, pornind de la formele de discriminare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, pana la prejudecăţi conform cărora dizabilitatea este în special o problemă a persoanelor vârstnice.
Proiectul „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, după cum ne-a precizat părintele Florin Croitoru – Responsabil al Centrului.

sursa: radioreintregirea.ro

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar