Credința vie și fapta buna ne ajuta sa biruim criza

Cuvantul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel la deschiderea ședinței Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor de evaluare a activitaților din anul 2010, in data de 29 ianuarie 2011:Ședința de astazi a Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor este prima ședința anuala de lucru a noilor membrii aleși ai acestui for bisericesc deliberativ. Este, așadar, un prilej de bilanț al activitaților rodnice prezentate de sectoarele Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și un prilej de bilanț al activitații pe care fiecare membru nou ales a depus-o pentru implinirea mandatului ce i-a fost incredințat, adica susținerea intereselor și drepturilor Bisericii, in general, și ale eparhiei, in special, in conformitate cu prevederile canonice, statutare și regulamentare bisericești.In anul 2010, in cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, au funcționat un numar de 674 parohii, 59 de filii, 109 paraclise, organizate in 9 protoierii (protopopiate), precum și 33 de manastiri și 7 schituri. In cadrul acestor unitați de cult și-au desfașurat activitatea, ca salariați, un numar de 1402 clerici și 1954 mireni, fiind inființate 213 posturi noi (dintre care 108 clericale si 105 neclericale). In ceea ce privește organizarea vieții monahale, in cele 40 de unitați de profil (33 de manastiri și 7 schituri), menționate anterior, iși desfașoara activitatea un numar de 792 de monahi si monahii, dintre care 259 de calugari si frati si 533 de calugarite si surori. Pe parcursul anului 2010 au fost inchinoviati un numar de 28 vietuitori, au fost savarsite 9 rasoforii, 8 tunderi in monahism, 3 hirotonii intru ierodiacon si 3 intru ieromonah. De asemenea, a fost numit un nou exarh pentru zona de munte-Prahova și a fost reactivat Schitul Magureanu din București.I. Dintre activitațile pastoral – liturgice, economice și edilitare din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in anul 2010, amintim: inființarea a 21 de parohii noi, cu 13 mai multe decat in anul 2009, tarnosirea a 5 biserici, sfințirea a altor 4 locașuri de cult, resfințirea, in urma receptionarii lucrarilor de consolidare, renovare si restaurare, a inca 6 biserici, precum și punerea a 5 pietre de temelie pentru biserici noi. La acestea se adauga lucrarile la cele 39 de biserici in construcție și la cele 125 de biserici aflate in reparație sau consolidare.In cadrul fabricii de lumanari Faclia Sfintilor Romani, din incinta manastirii Duminica Sfinților Romani (Popești - Leordeni), a fost pusa in functiune o noua linie pentru producerea lumanarilor din ceara de albine, care va dubla capacitatea de productie a fabricii, și a fost achizitionat un nou utilaj pentru producerea de lumanari tip candela.In cadrul Serviciului Desfacere Colportaj se constata extinderi notabile ale activitații acestuia: inființarea magazinelor Potirul de Aur ; Ornate bisericesti ; Arta sacra ; Lumanari si iconite , inființarea croitoriei Reverenda și a spalatoriei ecologice Bob de roua , toate acestea in Bucuresti, precum și inființarea depozitului de colportaj Lumini de sarbatori 2 , in Ploiesti.Pentru imbunatațirea calitații vinului liturgic, dar și pentru o mai buna și eficienta distribuire a acestuia catre unitațile bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor, a fost inaugurata și pusa in funcțiune noua linie automata de imbuteliere a vinului la gospodaria viticola de la manastirea Sfanta Maria – Urlați.Pentru a realiza economii privind costul consumului de apa potabila la Reședința patriarhala, Palatul Patriarhiei, Centrul eparhial și Caminul teologic studențesc ( Casa Juventus ) al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au fost forate trei puțuri de mare adancime (peste 180 m), in prezent, acestea fiind funcționale.Prin demersurile Sectorului Bunuri Imobile Bisericesti al Centrului eparhial, a fost finalizata, in anul 2010, intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand mai multor unitati locale de cult, dintre care amintim: biserica Sfanta Ecaterina – Paraclis universitar, Protoieria III Capitala, manastirea Pissiota, Jud. Prahova, manastirea Sfanta Maria – Urlați, Jud. Prahova, parohia Sfantul Visarion, Protoieria II Capitala etc., insumand un total de 67721 m2 intabulați definitiv.Realizarea cea mai notabila a anului 2010 o constituie, insa, inceperea lucrarilor pentru construirea noii Catedrale Patriahale – Catedrala Mantuirii Neamului . Arhiepiscopia Bucureștilor a sprijinit constant Administrația patriarhala in demersul acesteia pentru obtinerea autorizatiei de construire (02 septembrie 2010), inceperea lucrarilor pentru organizarea de santier (08 noiembrie 2010) și inceperea efectiva a lucrarilor pentru executarea peretilor mulati (26 noiembrie 2010). II. In ceea ce privește activitațile cultural – misionare desfașurate de Arhiepiscopia Bucureștilor in anul 2010, se evidențiaza activitatea editurii Cuvantul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Aceasta a publicat deja mai multe lucrari in colecțiile sale: Lumina credintei , Pastorul cel Bun , Vieti de Sfinti și Vita Aeterna , avand in curs de publicare alte noi volume.Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat, in anul 2010, in organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, din care amintim: Pelerinajul inchinat Intrarii Domnului in Ierusalim (27 martie 2010); organizarea si desfasurarea Concursului de oratorie crestina Crezul Meu! (la nivelul protoieriilor – luna martie; etapa eparhiala - 8 mai 2010); Pelerinajul Calea Sfintilor , procesiune pe Colina Bucuriei cu racla purtand Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci si moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou si ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena (23 octombrie 2010); organizarea si desfasurarea programului Serile Catehetice; desfașurarea simpozionului național Hristos impartasit copiilor (01–03 septembrie 2010); Serile filocalice, (14-30 noiembrie 2010); programul special cultural-artistic Sfantul Nicolae in mijlocul copiilor (06 decembrie 2010).Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a fost și in anul 2010 cel mai mare susținator financiar al Ziarului Lumina (a fost majorat numarul de abonamente), al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas, contribuind, astfel, la bunul mers al acestor importante instituții misionare ale Patriarhiei Romane, atat pentru credincioșii ortodocși romani din Țara, cat și pentru cei din diaspora romana.In ceea ce privește invațamantul teologic, la incheierea anului universitar 2009-2010 erau inscriși la toate specializarile Facultații de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul , a Universitații din București, 1232 de studenți. La aceștia se adauga și 389 de masteranzi (224 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor) și 42 de doctoranzi (21 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor). La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost inscriși, pentru anul școlar 2009-2010, 197 de elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfanta Filoteea – Manastirea Pasarea, au fost inscrise, pentru anul școlar 2009-2010, 122 de eleve.Invatamantul religios din școlile de stat a fost organizat, in 764 unitati de invatamant preuniversitar, de catre 739 profesori de Religie (421 titulari si 318 suplinitori), cu rezultate deosebite in munca lor.Anul 2010 a fost unul important și pentru patrimoniul sacru (liturgic), pentru ca a fost finalizat procesul de fișare a obiectelor de patrimoniu, potrivit Protocolului incheiat intre Patriarhia Romana si Ministerul de Interne, privind evidenta patrimoniului bisericesc pe fise de obiect tip B. O. R., registrele inventar fiind predate arhivei Centrului eparhial. In ceea ce privește muzeele, colecțiile de arta bisericeasca și depozitele de conservare, in Arhiepiscopia Bucureștilor funcționeaza 14 muzee si colectii de arta bisericeasca si 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, fiind deservite de personal calificat (sunt atestati sau in curs de atestare un numar de 15 muzeografi, 10 gestionari custode sala si 5 conservatori).III. Activitatea social – filantropica a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfașurat, in anul 2010, in condițiile crizei economice și sociale actuale. Ca raspuns la nevoile crescande de ajutorare a oamenilor aflați in dificultate, a fost inființata Fundația Bucuria Ajutorului , prin care urmeaza sa se deruleze proiecte și programe sociale, precum și Biroul pentru Fonduri Structurale Europene, in cadrul Sectorului Social-filantropic și misionar al Centrului eparhial. Numarul beneficiarilor ajutați financiar in anul 2010 a fost de 6102, al celor ajutați material a fost de 50738, iar al celor ajutați prin oferirea de servicii socio-medicale (consultatii, medicamente, consiliere, tabere, masa calda, interventii chirurgicale, activitati extrascolare, ingrijiri temporare, internari in asezaminte etc.) a fost de 84987. Deci, un total de 141827 de beneficiari. La Centrul eparhial București au fost primite donații și sponsorizari in valoare de 248267 lei, care reprezinta un ajutor parțial pentru susținerea activitaților enumerate mai sus.Centralizata, situatia institutiilor si programelor sociale in Arhiepiscopia Bucurestilor se prezinta astfel: 15 cantine sociale, 43 programe de ajutor alimentar, 2 gradinite, 2 centre de zi, 10 cabinete medicale si de asistenta stomatologica, 5 locuinte protejate, , 23 programe educationale culturale si socio-educative, 3 camine de batrani și 1 centru de ingrijiri paliative, 7 programe de burse pentru elevi si studenti si 33 de alte tipuri de programe la nivelul parohiilor. Un act de mare solidaritate a fost și ajutorarea sinistraților din partea de est a Țarii și din zona Valenii de Munte. Toate aceste activitați social-filantropice au fost posibile doar pentru ca Arhiepiscopia Bucureștilor a facut eforturi financiare suplimentare pentru a le susține, deoarece, in anul 2010, sprijinul financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, in acest domeniu, a fost zero.Cei 141 de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor iși desfașoara activitatea sub coordonarea Centrului eparhial și slujesc in 109 paraclise, construite sau amenajate in curtea sau in interiorul unitatilor social medicale. In anul 2010 s-a savarsit slujba de tarnosire a capelei din cadrul Cimitirului de stat Izvorul Nou din București, precum și slujba de sfintire a locului si punerea pietrei de temelie pentru inca trei biserici noi, din care doua se vor construi in unitati medicale iar una intr-o unitate militara.Cu toate ca actuala criza economica s-a intensificat, credința vie și fapta buna ne-au ajutat sa cultivam speranța ca vom birui dificultațile prezente.Contribuția Bisericii la intensificarea vieții spirituale a credincioșilor ei și la ajutorarea oamenilor confruntați cu singuratatea, incertitudinea și ingrijorarea zilnica din cauza saraciei, migrației, șomajului și a altor fenomene negative din societatea romaneasca de astazi s-a evidențiat prin numarul mare de credincioși, care au participat și participa la sfintele slube, la pelerinajele organizate in Țara și strainatate, precum și la multiplele acțiuni cu caracter pastoral-misionar, cultural-educațional și social-filantropic ale Bisericii noastre.Multumim cu adanca recunoștința și prețuire tuturor celor ce au ajutat și ajuta Arhiepiscopia Bucurestilor in lucrarea ei misionara, și anume: institutii de stat, firme private si persoane particulare. In mod deosebit, mulțumim clerului dinamic si credinciosilor darnici din Arhiepiscopie, pentru efortul lor permanent de a contribui la pastrarea dreptei credinte si la susținerea activitaților pastorale, cultural-misionare și social-filantropice ale Bisericii noastre in societatea de azi.Ne rugam Bunului Dumnezeu sa le daruiasca tuturor sanatate și mantuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor in toata fapta cea buna. † D A N I E LArhiepiscopul Bucurestilor,Mitropolitul Munteniei si Dobrogei,Loctiitor al tronului Cezareei Capadociei siPatriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 501

Id: 11575

Data: Jan 29, 2011

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar