Bilant al activitatilor din 2012 din Arhiepiscopia Iasilor

Deschiderea lucrărilor a fost precedată de oficierea Sfintei Liturghii în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ - vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, săvârşită de către IPS Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, şi în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale. A urmat oficierea slujbei Te Deumului, în cadrul căreia s-au adus mulţumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Iaşilor în anul 2012. „Dumnezeu cel în Treime lăudat să binecuvânteze osteneala tuturor celor înscrişi în trupul cel tainic al Domnului prin Sfântul Botez, să ierte tot ceea ce nu s-a putut sau nu s-a dorit a fi împlinit în anul ce a trecut în via Lui, din cauza greutăţilor vieţii şi a propriilor noastre slăbiciuni, şi să binecuvânteze întru harul şi iubirea Sa de oameni curgerea anului 2013, care, în segmentele misionare ale Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia noastră, să se desfăşoare după dorinţa Cerului, a poporului şi a inimilor celor apropiate de Dumnezeu“, a spus IPS Teofan, în cuvântul rostit la finalul slujbei.

La şedinţa anuală desfăşurată în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial din Iaşi au participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi reprezentanţi ai mănăstirilor, protopopiatelor, şcolilor teologice din eparhie şi ai unor organizaţii care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. În cuvântul de binecuvântare, IPS Teofan a subliniat faptul că orice activitate a Arhiepiscopiei trebuie să aibă drept ţintă cunoaşterea lui Dumnezeu şi dobândirea harului: „Anul 2012 pentru lume şi pentru noi, cei adunaţi aici astăzi, nu trebuie să se măsoare decât în perspectiva creşterii în har şi în cunoaşterea lui Dumnezeu. De la primul creştin al Arhiepiscopiei noastre şi până la ultimul, de la arhiereu până la cântăreţul bisericesc, de la preot până la monah, de la cel apropiat mai mult de dumnezeiescul altar sau situat departe de el, totul trebuie să se măsoare în cât de mult sau în cât de puţin am crescut în har şi în cunoaşterea lui Dumnezeu“.

În continuarea şedinţei, activitatea Arhiepiscopiei Iaşilor a fost evaluată de comisiile Adunării Eparhiale: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi patrimonială, Comisia social-filantropică, Comisia organizatorică, juridică şi de validare. În plenul adunării, raportorii comisiilor au prezentat dările de seamă pentru anul 2012 la sectoarele eparhiale, prezentând şi proiectele prioritare pentru anul 2013. La final, membrii Adunării Eparhiale au aprobat în unanimitate rapoartele comisiilor privind activitatea Arhiepiscopiei Iaşilor.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor s-a încheiat cu luările de cuvânt ale membrilor, laici şi clerici, şi cu desemnarea unui nou membru supleant în Consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, în persoana părintelui Vasile Vicovan.

În cadrul întrunirii, participanţii la Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor au putut achiziţiona cărţi apărute la Editura Doxologia dedicate Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anului comemorativ Dumitru Stăniloae.


sursa: doxologia.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 361

Id: 28661

Data: Feb 24, 2013

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar