Canonizarea Sfintilor sarbi Mardarie si Sebastian in America

]]>Comunitatea ortodoxă sârbă din America a avut bucuria ca, la manifestările religioase şi culturale, organizate în perioada 04 – 06 septembrie 2015, cu prilejul proclamării locale a canonizării a doi sfinţi sârbi, să participe Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, în şedinţa de lucru din data de 29 mai 2015, a hotărât trecerea în rândul sfinţilor a două personalităţi sârbe care au propovăduit cuvântul Evangheliei lui Hristos pe pământ american în secolul al XX-lea: Arhim. Sebastian Dabovici, primul preot ortodox născut în SUA numit şi Apostolul Sârb al Americii, şi Ierarhul Mardarie Uskokovici, Episcop Ortodox Sârb al Americii şi Canadei. Proclamarea oficială a canonizării celor doi sfinţi a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe la Catedrala Sfântul Ştefan din Alhambra, California, sâmbătă, 05 septembrie 2015. La eveniment au luat parte mai mulţi ierarhi sârbi, precum şi delegaţi ai altor Biserici Ortodoxe surori, dintre care menţionăm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dimitrie, Arhiepiscop al Americii (Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului); Preasfinţitul Părinte Ioan, Episcop de Naro-Fominsk (Patriarhia Moscovei); Preasfințitul Părinte Sava, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Georgiene din America, informează site-ul oficial al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din America. Patriarhul Irineu se află în vizită irenică în eparhiile ortodoxe sârbe din Statele Unite ale Americii şi din Canada, în perioada 03 – 24 septembrie 2015. Viaţa Sfântului Ierarh Mardarie de Libertyville (1889-1935) Sfântul Mardarie s-a născut din părinţi evlavioşi în satul Kornet, în Muntenegru, în data de 02 noiembrie 1889, fiind botezat în Biserica Sfântul Gheorghe din sat, primind la botez numele de Ioan (Ivan). Mama sa făcea parte din bine-cunoscuta familie Bozovici. Tânărul Ioan a fost trimis la studii mai întâi la Rijeka Crnojevica, apoi la Cetinje (Muntenegru) şi, în cele din urmă în Belgrad (Serbia). Pe când studia în Belgrad, tânărul Ioan a intrat ca novice la Mănăstirea Studenica, unde a fost tuns în monahism după o scurtă perioadă, primind numele Mardarie. După ce a fost hirotonit ierodiacon, la hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, tânărul Mardarie a fost trimis în Rusia, unde a petrecut 12 ani (1905-1917), continuându-şi studiile teologice. În data de 01 decembrie 2015, Arhimandritul de atunci Mardarie a fost numit administrator al eparhiei ortodoxe sârbe din America şi Canada, cu sediul în Chicago. În acelaşi an, a achiziţionat un teren în Libertyville, Illinois, unde, mai târziu, a fost construită Mănăstirea Sfântul Sava. În data de 07 decembrie 1925, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales ca primul episcop pentru nou înfiinţata Episcopie sârbă în America. Hirotonia sa întru episcop a avut loc în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, în data de 25 aprilie 1926. De la acea dată, Sfântul Ierarh Mardarie, primul episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America de Nord şi de Sud, s-a nevoit să construiască biserici, să semene dragostea creştină, să răspândească pacea, să propovăduiască şi să mărturisească Evanghelia lui Hristos în eparhia încredinţată spre păstorire. A păstorit ca episcop pentru aproape zece ani, săvârşindu-se cu pace în Domnul, în data de 12 decembrie 1935, în timp ce se afla în Spitalul din Ann Arbor, Michigan, redactându-şi ultima scrisoare pastorală către iubiţii săi credincioşi, cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului. Rămăşiţele pământeşti i-au fost aşezate în Mănăstirea Sfântul Sava din Libertyville. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, în şedinţa sa de lucru din perioada 14-29 mai 2015, a hotărât trecerea Ierarhului Mardarie de Liberyville în rândul sfinţilor şi înscrierea sa în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe. Viaţa Sfântului Sebastian de San Francisco şi Jackson (1863 - 1940) Acest apostol al Americii de Nord a fost primul preot ortodox născut american. Părinţii săi, Ilija şi Jelena Dabovici, au fost primii imigranţi înregistraţi pe Coasta de Vest a Americii. Ei au trăit în San Francisco, fiind binecuvântaţi cu şapte copii. Cuviosul Sebastian s-a născut în data de 21 iunie 1863, primind la botez numele de Ioan. Slujirea sa în Biserică a început la tinereţe. După absolvirea liceului, a slujit în parohia sa ca citeţ şi dascăl. După trei ani de studii la Academiile de Teologie Ortodoxă din Sankt Petersburg şi Kiev, în 1887, Ioan a fost tuns în monahism, primind numele de Sebastian. În data de 16 august 1892, a primit taina preoţiei, predicând neobosit Evanghelia, slujind sfintele slujbe, sfătuind credincioşii şi întemeind multe parohii. În timpul vieţii sale, a transmis lumina adevărului liturgic şi pace unei lumi care era flămândă şi suferindă din punct de vedere spiritual. Rugat să conducă misiunea Bisericii Ortodoxe Sârbe în America de Nord, a fost ridicat la rangul de arhimandrit în data de 15 august 1905 şi a fost trimis pentru a sluji ca paroh al comunităţii sârbeşti din Chicago, Illinois. Având dorinţa aprinsă de a continua activitatea misionară, în anul 1910, se retrage de la slujirea parohiei. După trei ani petrecuţi la Seminarul Sfântul Platon din Tenafly, New Jersey, Arhimandritul Sebastian se întoarce în Serbia, ca preot militar pentru perioada Războaielor Balcanice şi a Primului Război Mondial. Restul vieţii şi l-a petrecut în Serbia, unde a trecut cu pace în Domnul la Mănăstirea Jicea, în data de 30 noiembrie 1940. În data de 01 septembrie 2007, moaştele sale au fost aduse la Catedrala Sfântul Sava din Jackson, California, ctitorie a Sfântului Sebastian, datând din 1894. Sfântul Sebastian, în viaţa sa, a zidit sufleteşte, a organizat Biserica, a ridicat lăcaşuri de rugăciune şi a fost dedicat lucrării caritabile. De asemenea, Sfântul Sebastian a scris multe articole şi predici. Ultimele sale cuvinte au fost: „Împărăţia Cerească fără sfârşit!”. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, în şedinţa sa din perioada 14-29 mai 2015, fiind inspirat şi călăuzit de Duhul Sfânt, a decis ca numele Arhimandritului Sebastian să fie trecut în rândul Sfinţilor Bisericii Ortodoxe. Troparul Sfinţilor Mardarie şi Sebastian, glas 4: Dumnezeul Părinţilor noştri, Care pururi faci cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile Sfinţilor Mardarie şi Sebastian, în pace îndreptează viaţa noastră! Condacul Sf. Mardarie (glas 8): Propovăduitor neobosit al Domnului Hristos, Povăţuitor pe calea Sfântului Sava a poporului tău din diaspora, Dascăl al pocăinţei şi iubitorule de nevoinţe, Sfinte Mardarie de Libertyville şi America, Dimpreună cu toţi luminătorii pământului America, Roagă-L pe singurul Iubitor de oameni, Să dăruiască tuturor creştinilor ortodocşi pace şi unitate! Condacul Sf. Sebastian (glas 8): Apostol şi Luminător al Americii, născut în San Francisco, Primul născut în America să devii preot, Propovăduitor înflăcărat al Cuvântului lui Hristos printre popoarele din America, Ai străbătut ţara pentru a propovădui Adevărul şi dragostea, Aducând multe suflete la Credinţa Ortodoxă Şi ridicând multe biserici spre slava lui Dumnezeu, Sărac în trup, dar bogat în Duhul, Părinte Sebastian de Jackson şi Apostol a Toată America, Roagă-te Domnului, pe Care L-ai slujit cu toată inima ta, Să ne dăruiască, ultima ta dorinţă: Împărăţia cerurilor fără de sfârşit! Sursa:http://westsrbdio.org/ Aurelian - Nicolae Iftimiu

Download: Click for download attached file: Canonizarea Sfintilor sarbi Mardarie si Sebastian in America

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 329

Id: 55747

Data: Sep 9, 2015

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Evanghelia zilei