Continuitate și innoire misionara

Cuvantul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel la deschiderea ședinței Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor de evaluare a activitaților din anul 2012, in data de 26 ianuarie 2013:Pe parcursul intregului an 2012, activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfașurat sub multiple aspecte: administrativ-pastoral, cultural – misionar și social filantropic, cu mult dinamism, menit sa implineasca vocația Bisericii in societatea de azi. Astfel, in anul 2012, in cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, au funcționat un numar de 694 parohii, 42 filii, 110 paraclise, organizate in 9 protopopiate, precum și 35 manastiri, 3 schituri, 3 metocuri și 2 catedrale. In cadrul acestor unitați de cult și-au desfașurat activitatea, ca angajați, un numar de 1.232 clerici (1.151 preoți și 81 diaconi),in anul 2012 fiind hirotoniti 22 de preoti si 15 diaconi, numiti in posturile vacante urmare concursului organizat la Centrul eparhial. In ceea ce privește organizarea vieții monahale, in anul 2012 au fost inchinoviati un numar de 27 vietuitori, au fost savarsite 4 rasoforii, 11 tunderi in monahism si 3 hirotonii intru ieromonah, numarul total al viețuitorilor din manastiri fiind 787 (261 calugari și frați și 526 monahii și surori).I. Dintre activitațile administrativ-pastorale și patrimoniale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfașurate in anul 2012, amintim: inființarea a 8 parohii noi, tarnosirea a 14 biserici, sfințirea cu agheasma a altor 5 locașuri de cult, dintre acestea unele fiind resfintite in urma receptionarii lucrarilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adauga punerea temeliei pentru 9 biserici noi, lucrarile la cele 32 de biserici aflate in construcție și la cele 101 biserici la care se executa lucrari de consolidare sau restaurare, precum și 202 șantiere de pictura sau restaurarea picturii.Referitor la bunurile imobile bisericești, in anul 2012, a fost finalizata intabularea dreptului de proprietate si folosinta asupra bunurilor imobile apartinand unui numar de 10 unitati locale de cult (alte 16 unitati de cult au reusit intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce le apartin si au transmis copii de pe aceste inscrisuri Centrului eparhial) și, de asemenea, au fost finalizate definitiv si irevocabil in favoarea partii bisericesti litigiile privind proprietatea bisericeasca pentru 3 unitați de cult. In urma colaborarii cu administrațiile publice locale, Arhiepiscopia Bucureștilor a primit, in anul 2012, 2 terenuri pe care vor fi construite lacașuri de cult.Fabrica de lumanari Faclia Sfintilor Romani a Arhiepiscopiei Bucureștilor a continuat procesul de modernizare inceput in anii trecuți și a adaugat un nou produs pe lista sa, candela de dimensiuni medii (numita și de tip 2 ), lumanarile constituind principala sursa de susținere a activitaților eparhiei noastre.Activitatea Serviciului Colportaj a inregistrat o crestere a volumului de vanzari si o extindere a activitatii si numarului magazinelor de desfacere. Amintim cu aceasta ocazie deschiderea celui mai mare magazin de carți, obiecte și veșminte bisericești din București, Galeriile Cuvantul Vieții . In anul 2012, veniturile din vanzarea de colportaj au constituit a doua sursa de susținere a activitaților multiple ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.Finalizata in anul 2011, cu fonduri proprii (50%) și cu ajutorul fondurilor europene (50%), a fost inaugurata oficial in anul 2012 Sectia de vinificatie moderna de la gospodaria agricola Via Domnului (Manastirea Sfanta Maria – Urlați). Sectia de vinificatie a fost dotata cu utilaje si echipamente performante, cu ajutorul carora se proceseaza strugurii, obținandu-se și depozitandu-se vinul in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Astfel este asigurata producerea unui vin liturgic de calitate pentru parohii și manastiri.Pentru o mai buna gestionare a problemelor specifice cimitirelor parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in luna ianuarie 2012 a fost inființat un nou sector in cadrul Administrației eparhiale: Cimitire, monumente și servicii funerare. Astfel, a fost inceputa inspectarea tuturor cimitirelor parohiale din eparhie, trasandu-se noi sarcini și direcții de activitate in vederea asigurarii unor servicii de calitate (lucrari de construcție, curațenie și paza). De asemenea, a fost alcatuita o arhiva a cimitirelor din eparhie. In decursul anului 2012 au fost inființate 3 cimitire parohiale și au fost incepute demersurile necesare pentru inființarea unui cimitir eparhial.II. In ceea ce privește activitațile cultural – misionare desfașurate de Arhiepiscopia Bucureștilor in anul 2012, evidențiem activitatea editurii Cuvantul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Dintre cele 28 de lucrari aparute anul trecut sub ingrijirea acesteia amintim volumele de studii: Sfantul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici si cultura romaneasca; Sfantul Botez – Lumina vietii crestine. Florilegiu patristic; Taina Sfantului Maslu. Indrumator teologic, liturgic si pastoral; Manuscrisele psaltice de la Manastirea Sinaia; Pastoratia bolnavilor; Ctitoriile Sfantului Voievod Neagoe Basarab. 500 de ani de la intronizarea sa ca Domn al Ţarii Romanesti 1512-2012; Taina Sfantului Maslu si ingrijirea bolnavilor; precum și volumul omagial: Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, 5 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bucurestilor si Mitropolit al Munteniei si Dobrogei. Continuitate si innoire.Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat, in anul 2012, in organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, din care amintim: Pelerinajul inchinat Intrarii Domnului in Ierusalim (07 aprilie 2012); Pelerinajul Calea Sfintilor , 24-30 octombrie 2012, cand au fost aduse la București o parte din moaștele Sfantului Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecatorul de boli; simpozionul international Taina Sfantului Maslu si ingrijirea bolnavilor, organizat sub patronajul Arhiepiscopiei Bucurestilor (14-17 mai 2012); organizarea celei de-a patra Consfatuiri a Orthodox Mission Network (30 oct. – 02 nov. 2012); organizarea si desfasurarea Concursului National de Creatie Copilul invata iubirea lui Hristos; finalizarea primei etape a Proiectului Alege scoala! si premierea castigatorilor (20 mai 2012); organizarea si desfasurarea programului Serile Catehetice; seria de conferințe Serile filocalice; Simpozionul national Hristos impartasit copiilor (11–13 sept.); programul special cultural-artistic Sfantul Nicolae in mijlocul copiilor (05 decembrie 2012) și implementarea, la nivelul intregii Eparhii, a Proiectului catehetic misionar saptamanal. De asemenea, au fost realizate trei proiecte adresate tinerilor: Copiii – solidari in fata suferintei, Cu aproapele in suferinta și Pelerinajul – calatorie spre vindecarea bolilor sufletesti.Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a continuat sa fie și in anul 2012 cel mai mare susținator financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas. Totodata, aceasta Arhiepiscopie este și cea mai darnica eparhie in susținerea financiara a lucrarilor de construire a Catedralei Mantuirii Neamului.In ceea ce privește invațamantul teologic, la incheierea anului universitar 2011-2012 erau inscriși la toate specializarile Facultații de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul a Universitații din București, 1.204 studenți. La aceștia se adauga și 188 masteranzi (69 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor) și 59 doctoranzi (35 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor). La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost inscriși, pentru anul școlar 2011-2012, 197 elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfanta Filoteea – Manastirea Pasarea, au fost inscrise, pentru anul școlar 2011-2012, 97 eleve.In invatamantul religios din școlile de stat, organizat in 868 unitati de invatamant preuniversitar, activeaza 765 profesori de Religie (504 titulari si 261 suplinitori), 32 dintre aceștia avand funcția de Director sau Director adjunct al instituțiilor respective.In ceea ce privește patrimoniul sacru (liturgic), in anul 2012 s-a procedat la reluarea si completarea procesului de inventariere si fotografierea bunurilor culturale mobile aflate in patrimoniul unitatilor de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucurestilor, indiferent de vechimea lor istorica. Cu ocazia acestui amplu proces de verificare si actualizare a inventarelor bunurilor culturale aflate in gestiunea parohiilor, s-a verificat si completat evidenta obiectelor de patrimoniu pe fise tip B.O.R.. In Arhiepiscopia Bucureștilor funcționeaza in prezent 14 muzee si colectii de arta bisericeasca si 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, fiind deservite de personal calificat (sunt atestati sau in curs de atestare un numar de 15 muzeografi, 10 gestionari custode sala si 10 conservatori).III. Activitatea social – filantropica a Arhiepiscopiei Bucureștilor, in anul 2012, a fost intensificata, mai ales ca anul 2012 a fost declarat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane Anul omagial al Tainei Sfantului Maslu si ingrijirii bolnavilor in Patriarhia Romana .Cea mai importanta realizare in acest domeniu a fost construirea, in incinta Parohiei Sfantul Pantelimon - Foisorul de Foc din Bucuresti (Protopopiatul II Capitala), a noului Centru de ingrijiri paliative Sfantul Nectarie , cu o capacitate de 28 de locuri pentru bolnavi aflati in faza terminala. Am sfintit acest așezamant in data de 24 octombrie 2012 impreuna cu Inaltpreasfintitul Parinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses si Eghina din Grecia, care a adus la București moaștele Sfantului Ierarh Nectarie de la Eghina cu prilejul evenimentelor dedicate hramului Catedralei patriarhale. Noul centru medico-social este unul dintre cele mai moderne asezaminte de ingrijiri paliative din tara, furnizand servicii medico-sociale specializate persoanelor aflate in faza terminala a unor boli incurabile. Centrul are doua etaje si mansarda. Pe langa spatiile destinate bolnavilor, acesta mai cuprinde un paraclis, birouri de asistenta sociala, cabinete medicale si cabinete pentru consiliere psihologica. Proiectul a fost realizat de Arhiepiscopia Bucurestilor in colaborare cu Patriarhia Romana, cu sprijin financiar extern (Elveția și Germania), dar mai ales cu sprijinul Primariei Sectorului 2 al Capitalei.Totodata, in anul 2012 au fost desfașurate 17 programe sociale cu caracter permanent, dintre care cel mai amplu este: Masa Bucuriei , cu un numar de 40 unitați ce desfașoara activitați social-filantropice (15 parohii din București și Ilfov, 12 parohii din Ploiești – Prahova, 4 camine de batrani, 3 trapeze de manastirii și 6 ONG-uri).Dezvoltarea infrastructurii sociale a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a concretizat in anul 2012 prin inaugurarea Centrului de Zi pentru copii Sfanta Mucenita Sofia (11 februarie 2012), prin preluarea farmaciei sociale Vasiliada, precum și prin preluarea de la Patriarhia Romana a Asociației Diaconia, a carei activitate a fost continuata și imbunatațita.In cursul anului 2012 – Anul Tainei Sfantului Maslu și al Ingrijirii Bolnavilor, Arhiepiscopia Bucureștilor a sprijinit persoane aflate in situație de dificultate și preoți de la parohiile sarace prin acordarea de ajutoare de urgența in cuantum total de 285.675 lei. Cele mai multe ajutoare de urgența au fost acordate din fondurile de asistența sociala Filantropia de la Centrul Eparhial și protoierii și din fondul Pastorul cel Bun al Arhiepiscopiei Bucureștilor.Sub coordonarea Centrului eparhial, iși desfașoara activitatea 135 de preoți de caritate, care slujesc in 110 paraclise construite sau amenajate in curtea sau in interiorul unitatilor social medicale. In anul 2012a fost savarsita slujba de tarnosire a capelei din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta și a fost amenajata o capela interioara la Spitalul Privat San Med cu hramul Sfantul Mare Mucenic Gheorghe , ambele fiind situate in București.In anul 2012, la Manastirea Caraiman (Bușteni), a fost finalizat si inaugurat Centrul cultural-pastoral Sfanta Cruce , un edificiu modern, in care se desfașoara conferințe, seminarii și pelerinaje, precum și tabere cu programe educaționale pentru copii și tineri din toata țara.Inscriindu-se in prevederile programului-cadru de celebrare a Anului omagial al Sfantului Maslu si al ingrijirii bolnavilor , aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in sedinta de lucru din 17 februarie 2011, Arhiepiscopia Bucureștilor a desfașurat numeroase activitați specifice și a organizat mai multe manifestari religioase, culturale, stiintifice, educative si pastoral-misionare, unele dintre acestea continuand in programul pastoral-misionar al eparhiei si pentru anii urmatori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate activitațile realizate in folosul Bisericii, dar și celor care au sprijinit Arhiepiscopia Bucurestilor in lucrarea ei misionara, deopotriva cler și credincioși, persoane fizice, instituții de stat centrale și locale, ONG-uri și firme private. Tuturor le dorim ani mulți cu sanatate și mantuire, pace și bucurie.Ne rugam Preasfintei Treimi sa ne ajute și in anul 2013 sa continuam și sa sporim activitațile misionare ale Arhiepiscopiei noastre in aceste vremuri de criza spirituala și materiala, pentru a intari credința, speranța și iubirea creștina in viața Bisericii și a poporului nostru.†DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 372

Id: 27884

Data: Jan 26, 2013

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar