Cum ajungem la impartasirea continua cu Sfintele Taine?

Problema frecventei împartasirii cu Sfin­tele Taine (Sfân­­tul Trup si Sfântul Sânge ale Mân­tu­i­to­ru­lui Hristos, oferite în Sfânta si Dum­nezeiasca Liturghie), pusa astazi în Biserica, nu este o pro­blema noua; este o proble­ma ca­re a aparut în timp, de­ter­mina­ta de diminuarea etho­su­lui cres­tin si stabilirea parti­ci­parii acti­ve si integrale a crestinilor la Li­tur­ghie, înce­pând cu veacul al IV-lea, urcând pâna în zilele noastre.Împartasirea cu Trupul si Sângele Domnului reprezinta:1. Împlinirea poruncii divine: „Luati, mâncati, Acesta este Trupul Meu“ (Mt. 26, 26); „Beti dintru Acesta toti, Acesta este Sângele Meu, al Legamântului Celui Nou, care pentru voi si pentru multi se varsa, spre ier­ta­rea pacatelor“ (Mt. 26,27-28);2. Raspunsul omului, în fata Darului Dumnezeiesc: pome­n­i­rea mortii si a învierii Domnului: „Aceasta sa o faceti întru pome­ni­rea Mea“ (Lc. 22, 19) si prea­ma­rirea Jertfei: „Fiindca, de câte ori veti mânca pâinea aceas­ta si veti bea paharul acesta, moar­tea Domnului vestiti, pâna când El va veni“ (I Cor. 11, 26);3. Comuniune cu Hristos si par­tasie la viata Lui: „Cel ce ma­nân­ca Trupul Meu si bea Sân­gele Meu ramâne întru Mine si Eu întru el“ (In. 6, 56) si „Eu îl voi învia în ziua cea de Apoi“ (In. 6, 54).Apostolii si primii crestini, întelegând foarte bine mandatul divin, au facut din acesta un mod de vietuire: „Zi de zi într-un cuget staruind în templu, si-n casa frângând pâinea, împreuna îsi luau Hrana întru bucurie si întru curatia inimii“ (Fapte, 2, 46). Nu era nevoie de o reglementare canonica sau disciplinara privind împartasirea cres­ti­nilor, pentru ca asa îsi traiau viata: în comuniune unii cu altii si cu Hristos, prin împartasirea cu Trupul si Sângele Lui; este adevarat ca „nicicând nu s-a rea­­lizat mai deplin si mai în adevaratul înteles al cuvântului participarea activa si integral la Liturghie, ca în Biserica pri­me­lor veacuri, adica în perioada per­secutiilor si în vremea de stralucire si glorie care a urmat dupa aceea, sau în perioada de aur a istoriei crestine“.Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 475

Id: 43056

Data: Aug 8, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar