Doua decenii de arhipastorire jertfelnica si rodnica

Mesajul Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al eparhiei Dunarii de Jos a Înaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian (joi, 24 iulie 2014):În lumina curata a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a douazeci de ani de la întronizarea ca Episcop al Dunarii de Jos a Înaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian, stralucesc dragostea si binecuvântarea lui Dumnezeu. Hristos-Domnul, Arhiereul Cel vesnic, a ocrotit, a sporit si a înnoit mereu vocatia pastorala, teologica si administrativa a Înaltpreasfintiei Sale, ajutându-l sa înfaptuiasca aici, vreme de doua decenii, o lucrare binecuvântata de Dumnezeu si folositoare Bisericii.Demnitatea si dificultatile misiunii episcopale în contextul contemporan, marcat de schimbari multiple si mutatii rapide, au cerut din partea Înaltpreasfintiei Sale o adaptare adecvata a orientarii spirituale, a metodelor si mijloacelor de pastoratie si misiune, cu scopul de a marturisi fidelitatea fata de Hristos-Dumnezeu si fata de Evanghelia Sa, precum si dragostea fata de credinciosii încredintati spre pastorire pe calea mântuirii.Cu multa osteneala si zel misionar, Arhiepiscopul eparhiei Dunarii de Jos a desfasurat în aceasta eparhie o bogata activitate pastoral-liturgica si social-misionara, slujind „cu timp si fara timp” Biserica lui Hristos din tinutul pe care adesea l-am numit admirativ Dunarea de baza, continuatoare a vechii eparhii a Proilaviei, care în timpurile grele ale stapânirii otomane a pastrat credinta ortodoxa.În anul 2009, la propunerea noastra si cu aprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Dunarii de Jos a fost ridicata la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfintitul Parinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop.Înzestrat de Dumnezeu cu reala vocatie misionara, dublata de o fire foarte energica, Înaltpreasfintitul Parinte Casian a împlinit si a înmultit faptele iubirii milostive, amplificând lucrarea social-filantropica din Arhiepiscopia Dunarii de Jos, prin fondarea mai multor institutii si asezaminte social-filantropice. Lucrarea pastorala consacrata copiilor, tineretului si familiei a constituit o prioritate misionara, concretizata în multe activitati, concursuri, tabere si pelerinaje.Totodata, Arhiepiscopul Casian al Dunarii de Jos a înnoit si intensificat viata duhovniceasca din manastiri si parohii, precum si activitatea culturala a eparhiei. A înfiintat peste 300 de parohii si 5 protopopiate. A initiat si sustinut construirea a peste 130 de biserici noi si a fondat sau reînfiintat 11 manastiri. Preocupat intens de importanta bunei educatii a tinerilor, viitori slujitori ai Bisericii, a reînfiintat, în anul 1990, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Apostol Andrei”, din Galati, Departamentul Teologic al Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie – Galati, precum si alte scoli de cântareti bisericesti sau postliceale teologico-sanitare.A publicat ca autor mai multe volume, articole si studii, a fondat revista eparhiala „Calauza Ortodoxa” si volumul anual „Biserica. Misiune. Slujire”.Constiinta misionara a Înaltpreasfintitului Parinte Casian îmbina evlavia liturgica a ierarhului harnic si milostiv, cu lucrarea responsabila pentru binele comun; recunostinta fata de realizarile si nazuintele mentorilor si înaintasilor sai, cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor.Cu prilejul aniversarii întronizarii Înaltpreasfintiei Sale ca Episcop al Dunarii de Jos, exprimam sentimente de adânca pretuire, dimpreuna cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea sa pastorala si misionara spre slava Preasfintei Treimi si binele Bisericii.Cu parinteasca binecuvântare si frateasca dragoste în Hristos îl felicitam pentru rodnica sa activitate si ne rugam Mântuitorului Iisus Hristos, „Pastorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) si „Arhiereul marturisirii noastre” (Evrei 3, 1), sa-i daruiasca în continuare aceeasi dragoste si aceeasi râvna sfânta pentru Biserica si Neam, întru multi si fericiti ani!† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 404

Id: 42680

Data: Jul 24, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar