Mesajul de condoleanțe al Inaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, transmis Preasfințitului Ioachim Bacauanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului

Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului IOACHIM BĂCĂUANUL,

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

 

Preasfinţia Voastră,

 

Am aflat cu durere vestea trecerii la Domnul a iubitului tată al Preasfinției Voastre, Neculai Giosanu, care a părăsit această lume cu doar câteva luni înainte de împlinirea venerabilei vârste de 88 de ani. Dar nu mulțimea anilor, ci mulțimea faptelor bineplăcute înaintea lui Dumnezeu este impresionantă, atunci când ne aplecăm, cu luare aminte, asupra modului în care trăit, în această viață, robul lui Dumnezeu Neculai.

Mai întâi, sesizăm că Dânsul provine dintr-o familie cu 10 copii și a avut, la rându-i, nu mai puțin de 8 prunci, pe care i-a crescut în dragoste de Dumnezeu și de neam.

Faptul că provine dintr-o familie de răzeși și a fost unul dintre luptătorii români din cel de-al doilea război mondial, ne determină să remarcăm și tăria de caracter a unui om care a știut să înfrunte, cu demnitate, necazurile și ispitele, să-și pună necontenit nădejdea în Cel ce este Biruitorul iadului și al morții. Ce exemplu de urmat este, astfel, Neculai Giosanu, pentru românul de astăzi, împresurat de griji și nevoit, nu de puține ori, să-și agonisească o bucată de pâine prin țări străine!

În al treilea, dar în primul rând, în ordinea importanței, sesizăm un aspect biografic pe care-l socotesc a fi cel mai pilduitor. Neculai Giosanu s-a născut și a trăit într-o zonă ce are în centru localitatea Stănița, unde credința ortodoxă primită din strămoși a fost păstrată nealterat și cultivată asiduu, de toate generațiile. Elocvent, în acest sens, este că aici nu au putut pătrunde niciodată idei și convingeri eterodoxe, dar mai ales faptul că Stănița – comuna ce cuprinde și satele de primprejur –, a dăruit Bisericii numeroși slujitori ai altarului sau purtători de cin monahal, o cronică publicată recent enumerând peste 35 de preoți și monahi, originari de pe aceste meleaguri. Între aceștia, cei mai cunoscuți sunt Părintele Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria, Părintele Vichentie Mălău de la Mănăstirea Secu sau preotul Costache Buzdugan, care a fost consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor vreme de 15 ani. Așa încât nu este de mirare că și doi dintre copiii lui Neculai Giosanu au ales calea cea grea, dar frumoasă, a monahismului, primind înalte demnități și responsabilități în Biserică. Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, fratele meu întru arhierie, și maica Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii Văratec, prin slujirea și activitatea lor, au scris și continuă să scrie, pagini importante în filele de istorie bisericească, fiind, cu siguranță, unul dintre motivele de firească bucurie pentru tatăl lor după trup, Neculai Giosanu.

Având, așadar, și o viață pilduitoare, dar și rugători care-l pomenesc cu multă dragoste înaintea Preasfintei Treimi, avem neclintita nădejde că sufletul robului lui Dumnezeu Neculai se va odihni cu drepții, în loc „fără durere, fără întristare, fără suspin”, luându-și nădăjduita plată a ostenelilor sale. Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


sursa: doxologia.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 361

Id: 27828

Data: Jan 24, 2013

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar