Instituirea Sfintei Euharistii

Instituirea Sfintei Euharistii constituie centrul Cinei celei de Taina. Ea este istorisita de evanghelistii sinoptici (ML XXVI, 26-29; Mc. XIV, 22-25; Lc. XXII, 16-20) si de Sf. Apostol Pavel (I Cor. XI, 23-25), formând de la început centrul cultului crestin. Relatarea el· lipseste în Evanghelia a patra, caci Sf. Ioan nu mai gaseste necesar sa repete, în scrierea sa, ceea ce se afla destul de clar si de complet la sinoptici si ceea ce se practica în chip uniform si constant în toate adunarile de cult ale comunitatilor crestine de la sfârsitul veacului apostolic. La Ioan gasim, însa, cuvântarea Mântuitorului despre „pâinea vietii“, adica despre împartasirea credinciosilor cu însusi Trupul si Sângele Sau, rostita dupa minunea înmultirii pâinilor (In. VI, 48-59).Iata cum ne înfatiseaza evanghelistul Matei momentul instituirii Sfintei Euharistii: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine si binecuvântând, a frânt si le-a dat ucenicilor, zicând: Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu. Şi luând paharul si multumind, le-a dat zicând: Beti dintru acesta toti, acesta este sângele Meu al legii celei noi, care pentru voi se varsa, spre iertarea pacatelor“ (Mt XXVI, 26-28). Cuvinte aproape identice gasim si în celelalte relatari paralele, cu mentiunea ca Sf. Luca (XXII, 19) si Sf. Pavel (I Cor. XI, 24) ne informeaza ca Domnul, îndata dupa cuvintele de instituire, a adaugat: „Aceasta sa faceti întru pomenirea Mea“.Peste câteva momente, Mântuitorul avea sa se desparta de ucenicii Sai; avea sa mearga spre patimi si mormânt pentru a împlini rostul pentru care venise pe lume. Se despartea oarecum de ucenicii Sai, pentru ca înceta modul de viata pe care-l petrecusera împreuna. Dar nu se desparteau definitiv. Cu putin înainte le promisese ca acolo unde vor fi adunati doi sau trei în Numele Sau, va fi si El cu ei (Mt XVIII, 19-20). Dovada palpabila a acestei prezente era trupul si sângele Sau pe care-L lasa, adica Sfânta Euharistie, prin intermediul careia intrau în comuniune tainica cu El, îl asimilau în trupul lor si devenea una cu El.Cuvintele de instituire ne arata ca, la Cina cea de Taina, Domnul a prefacut cu adevarat pâinea dospita în însusi Trupul Sau, iar vinul în însusi Sângele Sau, rostind pentru fiecare o rugaciune speciala si împartasind apoi cu fiecare pe ucenici. Era un mijloc nou si supranatural de comuniune cu El. Sfânta Euharistie nu este deci numai o comemorare istorica, un simplu simbol sau un simplu rit, cum învata de obicei teologii protestanti, ci constituie cu adevarat o jertfa si o Taina. Ea înlocuieste jertfele Vechiul Testament, Pasha iudaica si tot cultul Legii Vechi si inaugureaza cultul cel desavârsit al religiei crestine. De aceea toate sfintele noastra slujbe s-au concentrat de la început în jurul Sfintei Liturghii, în cadrul careia se savârseste Jertfa si Taina euharistica.În interpretarea sensului înalt al Sfintei Euharistii, între ortodocsi si romano-catolici nu exista deosebiri. Deosebiri exista în modul de celebrare a ei. În primul rând, pe când ortodocsii o savârsesc cu pâine dospita, catolicii o savârsesc cu azima. Din punct de vedere nou-testamentar, noi am vazut ca dreptatea înclina de partea traditiei ortodoxe.În al doilea rând, teologii catolici spun ca prefacerea elementelor euharistice are loc în momentul în care preotul spune cuvintele: „Luati, mâncati..., beti dintru acesta toti.... Dupa teologii ortodocsi aceste cuvinte sunt doar o invitare la Comuniune, pe când prefacerea darurilor are loc în timpul epiclezei, a rugaciunii de invocare a harului Sf. Duh. Epicleza corespunde momentului în care Mântuitorul „a binecuvântat“ pâinea si „a multumit “ pentru vin, prefacându-le în Trupul si Sângele Sau. Distingem aici doua momente: momentul prefacerii si momentul împartasirii. Momentul prefacerii coincide cu rugaciunea speciala rostita de Domnul mai întâi, asupra pâinii si apoi asupra vinului. Prefacerea este anterioara împartasirii. Dupa savârsirea prefacerii, Domnul ofera ucenicilor Sai nu pâine si vin, ci însusi Trupul si Sângele Sau. Gresesc, deci, protestantii când pun tot accentul numai pe momentul împartasirii; gresesc, cum am vazut, si romano-catolicii, care socotesc ca prefacerea elementelor euharistice nu s-a facut d Domnul în clipa binecuvântarii, ci în momentul când îi invita pe ucenici sa se împartaseasca. Romano-catolicii gresesc, de asemenea, si când împartasesc pe credinciosii lor laici numai cu trupul Domnului, rezervând împartasirea sub ambele forme doar membrilor ierarhiei bisericesti. Nici Evangheliile sinoptice, nici cuvintele Sf. Apostol Pavel nu pot fi invocate în sprijinul unor astfel de practici.De asemenea tradarea lui Iuda si plecarea acestuia de la Cina are loc dupa momentul instituirii Sfintei Euharistii, dupa cum precizeaza Luca (XXII, 21- 23), despre care stim ca reda exact cronologia faptelor. Spune Sfântul Ioan Gura de Aur:,,Şi cu Sfintele Taine s-a împartasit acesta... Hristos nu l-a împiedicat de la aceasta, desi stia totul, ca sa arate ca nimic nu trece cu vederea pentru îndreptarea oamenilor. Alti exegeti cred, însa, ca plecarea lui Iuda s-a petrecut mai înainte de instituirea Sfintei Euharistii si de împartasirea apostolilor socotind ca ar fi fost prea grozava lipsa de simtire a acestuia, daca ar fi luat parte si la taina împartasirii.Evanghelistul Ioan, completând pe sinoptici, reda, în continuare, marea cuvântare rostita de Domnul la Cina cea de Taina, care cuprinde ultimele Sale sfaturi, fagaduinte si îndemnuri si care se încheie cu o rugaciune fierbinte pentru Sine, pentru apostoli si pentru întreaga crestinatate (In. XIII, 31-XVI, 26). Domnul se adreseaza, când o rosteste, numai celor unsprezece ucenici; cuvintele Sale depasesc, însa, acest cerc restrâns de ascultatori, adresându-se întregii lumi crestine de la Cincizecime, pâna la sfârsitul veacurilor. Ea reprezinta pentru Evanghelia a patra, ceea ce reprezinta Predica de pe Munte pentru Evanghelia dupa Matei, adica rezumatul întregii învataturi a Domnului nostru Iisus Hristos.Pr. Conf. Dr. Dionisie Stamatoiu, Patimile Mântuitorului dupa Sfintele Evanghelii, în rev. Mitropolia Olteniei, an 2000, nr. 1-2.

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 516

Id: 39894

Data: Apr 17, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar