Legea cimitirelor, un act normativ deficitar și ambiguu

În data de 11 iulie 2014 s-a publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 520, Legea nr. 102 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare. În cuprinsul legii se precizeaza ca aceasta va intra în vigoare în 90 de zile de la adoptare, respectiv în data de 9 octombrie 2014.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din data de 18 august 2014, a luat act cu îngrijorare de adoptarea acestui act normativ, având în vedere caracterul deficitar si ambiguu al multor prevederi ale acestuia.Sfântul Sinod a avut în vedere ca proiectul de lege a fost criticat inclusiv de instituții statale competente. Astfel, Guvernul României a comunicat la 10 martie 2010 numeroase observații și propuneri catre Parlament, care vizau toate aspectele importante ale legii, Președintele României a respins motivat, în cinci puncte, la 13 decembrie 2010, promulgarea acestei legi, iar Plenul Camerei Deputaților a retrimis textul, în 18 martie 2014, catre comisia juridica, pentru raport suplimentar.Fara a se ține cont decât în foarte mica masura de problemele semnalate, legea a fost adoptata în pragul vacanței parlamentare, în graba și fara invitarea la dezbateri a entitaților interesate.Principalele motive care au trezit îngrijorarea Sfântului Sinod sunt urmatoarele:1. Instabilitatea cimitirelor detinute de operatori economici, asociatii sau fundatii și faptul ca un obiectiv de interes public local a fost lasat în gestiunea unor entitați efemere și fara responsabilitate comunitara;2. Riscul permanent de tulburare a pacii confesionale în perimetrul cimitirelor private, datorita inexistenței obligației de a crea sectoare confesionale în acestea, așa cum au obligația autoritațile publice locale și cultele în cimitirele pe care le dețin. 3. Transformarea comunelor și orașelor și, implicit, a bugetelor locale, în garanți pentru cimitirele private din cuprinsul lor, întrucât preiau cimitirele private în cazul falimentului operatorului economic și al dizolvarii asociatiei sau a fundatiei, fara a se stabili clar daca, odata cu transmiterea cimitirului, sunt transmise si eventuale datorii.4. Întrucât, între motivele care determina pierderea dreptului de concesiune asupra locului de veci, inclusiv în cimitirele existente ale cultelor, nu se afla si acela al parasirii cultului, legea afecteaza autonomia cultelor, întrucât încalca prevederile referitoare la cimitire cuprinse în statutele, codurile canonice sau regulamentele acestora (cultele se organizeaza si functioneaza în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice – art. 8 alin. 1 al Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor) și va duce, în timp, la pierderea caracterului confesional al cimitirelor apartinând cultelor. 5. Obligatia ca administratorul cimitirului sa asigure functionarea si întretinerea salii de ceremonii funerare si a spatiului tehnic la temperaturi pâna la 15oC constituie conditii deosebit de împovaratoare pentru credincioși și unitatile de cult, mai ales pentru cele din localitatile rurale. 6. Condițiile pentru desfiintarea cimitirelor înainte de trecerea a 30 de ani de la ultima înhumare sunt mai permisive decât cele pentru desființarea cimitirelor dupa 30 de ani de la ultima înhumare și nu mai cuprind obligația existenței unor motive temeinic justificate sau a avizului cultului, ci doar avizul sanitar;7. Nu sunt reglementate în nici un fel obligatiile persoanei care solicita deshumarea osemintelor dupa trecerea a 7 ani de la înmormântarea defunctului, de a nu distruge sau profana aceste oseminte.Pentru motivele sus menționate, Sfântul Sinod solicita Guvernului si Parlamentului României sa amâne intrarea în vigoare a acestei legi, pâna la reglementarea corespunzatoare a problemelor semnalate.Oficiul canonico-juridic al Cancelariei Sfântului Sinod

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 437

Id: 43340

Data: Aug 20, 2014

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar