Etnicii romi-beneficiari ai lucrării pastorale şi sociale

Preotul Ciprian Ion Ioniţă, Consilier patriarhal coordonator la Sectorul social-filantropic din Administraţia Patriarhală, a realizat o sinteză a programelor pastorale şi sociale ale Bisericii Ortodoxe Romane destinate exclusiv persoanelor de etnie romă.

Programele social-filantropice ale eparhiilor se adresează tuturor persoanelor vulnerabile, fără discriminare, precizează Pr. Ciprian Ioniță. Ponderea beneficiarilor romi este estimată la nivelul a 40% din totalul beneficiarilor.

Redăm articolul integral semnat de Preotul Ciprian Ion Ioniţă.


Enicii romi-beneficiari ai lucrării pastorale şi sociale

Unul din mesajele principale ale bisericii privind această temă se regăsește in Epistola către Galateni a Sfantului Apostol Pavel, cap. III, verset 28, continuu, permanent, neschimbat și anume: “nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi in Hristos Iisus”.

Biserica Ortodoxă manifestă preocupare pastoral misionară și socială față de nevoile romilor, contribuind la eforturile de integrare și ajutorare a romilor prin următoarele proiecte/programe:

 • oferirea de locuri speciale pentru elevii şi studenții romi in școlile teologice;
 • incurajarea hirotoniilor de teologi romi pentru comunitățile de romi (există preoţi romi pentru comunităţi rome in: Bucureşti, Ramnicu Valcea, Slobozia şi Bacău, dar există şi o mulţime de preoţi romi care păstoresc parohii ortodoxe romaneşti, precum şi clerici romi slujitori in mănăstiri romaneşti);
 • construirea de biserici pentru comunitățile de romi din mediul urban şi rural;
 • In perioada 2003-2004, Patriarhia Romană a desfăşurat programul de ajutorare a romilor� victime ale holocaustului şi a familiilor şi urmaşilor acestora, finanţat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie de la Geneva. Programul s-a derulat in Bucureşti şi mai multe judeţe (Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Damboviţa, Galaţi, Brăila, Constanţa, Tulcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Argeş, Valcea şi Teleorman). Valoarea programului a fost de 3.711.000 USD şi a avut un număr de 3.500 familii beneficiare;
 • oferirea de sprijin pentru familiile de romi afectate de inundații in anii anteriori;
 • includerea in programulAlege Şcoala�a tinerilor romi cu situaţie materială precară şi rezultate bune la invăţătură;
 • Infiinţarea unui Birou de catehizare a romilor la Ramnicul Valcea, tipărirea de cărţi de rugăciuni şi catehism in limbaromani, editarea de materiale audio şi video in limba�romani;
 • includerea romilor in programele de reintegrare socială derulate de eparhii, de calificare sau reconversie profesională;
 • angajarea tinerilor romi in structurile de economie sociale infiinţate de unele eparhii;
 • oferirea de asistență şi servicii religioase gratuite pentru botezul pruncilor familiilor rome sărace (București, Cluj, Galați);
 • organizarea de comunități parohiale in cartierele orașelor sau in localități cu populație majoritar romă;
 • asistență medicală gratuită in campaniaSănătate pentru Sate, a Patriarhiei Romane.�Concludent este faptul că peste 30% dintre asistații sociali ai Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt romi;
 • In anul 2009 Patriarhia Romană s-a alăturat campaniei Stop Prejudecăţilor despre Etnia Romă! derulată de Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţională pentru Romi.

Astăzi, conform datelor statistice, in Romania există cel mai mare număr de romi din Europa, dovedind şi prin aceasta că poporul roman a fost şi este ospitalier şi tolerant faţă de romi, dar şi faţă de toate minoritățile etnice din Romania.

Programele social-filantropice ale eparhiilor se adresează tuturor persoanelor vulnerabile, fără discriminare, astfel incat putem estima ponderea beneficiarilor romi la nivelul a 40% din totalul beneficiarilor.

Dintre programele destinate exclusiv persoanelor de etnie romă, amintim:

 1. Arhiepiscopia Bucureştilor: a fost tipărită prima Carte de Rugăciuni in limba romani in anul 2006, iar un an mai tarziu a fost imprimat un CD cu Liturghia Sfantului Ioan Gură de Aur tot in limba romani. De asemenea, sunt puse la dispoziție locuri in şcolile teologice şi sunt hirotoniți teologi etnici romi.
 2. Arhiepiscopia Iașilor: Departamentul Minorități al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează periodic activități și programe destinate persoanelor de etnie romă, cum ar fi ”Tabăra Bucuriei”.
 3. Arhiepiscopia Clujului – In cadrul Eparhiei Clujului funcționează două parohii misionare pentru romi: Parohia misionară de la Turda, inființată in ianuarie 2019, păstorită de părintele Marin Trandafir Roz, precum și Parohia misionară „Sfantul Moise Arapul” – Pata Rat, inființată in anul 2015, păstorită de preotul Gelu Petru Săvărășan, care desfășoară o activitate social-misionară bogată, ridicand in scurt timp două bisericuțe pentru cele patru comunități de romi din zonă. Aceste comunități beneficiază de o serie de activităţi catehetice, educative și culturale coordonate cu sprijinul Asociaţiei Ortodoxe Social-Misionar-Culturale pentru Romi „Sfantul Moise Arapul” și a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Romani – filiala Cluj-Napoca (ASCOR Cluj-Napoca). Asociația „Sfantul Moise Arapul” a fost inființată in anul 2013, la inițiativa Inaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Aceasta desfășoară proiecte pentru sprijinul comunităților de romi de pe tot cuprinsul eparhiei, in special in vederea educării și a incluziunii sociale.

In prezent, Arhiepiscopia Clujului are 56 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, imbrăcăminte, medicamente, ingrijiri medicale și paliative, educaţie copiilor şi tinerilor, alină suferinţele celor bolnavi şi dau speranţă acolo unde nu mai este. Astfel, anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, in scop filantropic a fost cheltuită suma totală de 24.782.563 lei, de care au beneficiat 17.523 de persoane, printre care un număr insemnat de persoane de etnie romă.

Olimpiada Națională de Limba și Literatura Romani va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 6-8 aprilie 2023, găzduită in spațiile instituțiilor de invățămant ortodox.

 1. Arhiepiscopia Craiovei: programul „Aripi de lumină” şi Centrul „Sfantul Stelian” din com. Lipovu, jud. Dolj, Aşezămantul „Sfantul Vasile cel Mare” pentru persoane fără adăpost şi programul de asistenţă a minorilor din penitenciarul Craiova.
 2. Arhiepiscopia Timișoarei desfășoară următoarele proiecte in care sunt implicați și beneficiari din comunitatea romă:
 • Rețea de Centre Educaționale, Timiș (un număr de 150 beneficiari din care 50 romi), cu un buget in valoare de 6.083.006 lei, in perioada 2010-2013;
 • Centre de Incluziune socială, Timiș (un număr de 4210 beneficiari din care 526 romi, cu un buget in valoare de 1.080.792 lei, in perioada 2010-2013, Fundația Filantropia Timișoara;
 • Impreună pentru o comunitate mai bună SMIS 155312 (un număr de 200 beneficiari din care 35 romi, cu un buget in valoare de 741.677,71 lei, in perioada 2022-2023), Fundația Filantropia Timișoara;
 • Informare, calificare, angajare SMIS 152026 (un număr de 474 din care 45 romi, cu un buget in valoare de 3.761.163,65 lei, in perioada 2022-2023), Fundația Filantropia Timișoara;
 • Centrul de zi pentru copii și Serviciu Rezidențial pentru victimele traficului de persoane prin GAL -POR (un număr de 450 beneficiari din care din care 50 romi, cu un buget in valoare de 5.062.244,53 lei, in perioada 2022-2023), Parohia Fabric Vest, Timișoara;
 • Angajarea de etnici romi la centrele eparhiale, manăstiri sau unităţile productive ale eparhiilor, in funcţie de pregătire.
 1. Arhiepiscopia Alba Iuliei: Centrul de zi pentru copii „Sfanta Filofteia” din com. Silivaş, jud. Alba, Centrul educaţional pentru copii din com. Sangeru de Pădure, jud. Mureş, Centrul social de urgenţă din Alba Iulia şi parohia ortodoxă pentru romi din Sebeş, jud. Alba.
 2. Arhiepiscopia Ramnicului: Departamentul de misiune pentru romi inființat in anul 2015 iși dezvoltă activitatea pastoral-misionară și social-filantropică in comunitățile de romi din Arhiepiscopia Ramnicului prin proiecte destinate recunoașterii identității etnice a comunităților de romi, incluziunii sociale a acestora și combaterii actelor și manifestărilor discriminatorii, avand drept scop identificarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă persoanele de etnie romă, in procesul de integrare in societate şi mai ales in viața Bisericii Ortodoxe Romane.

In cadrul Departamentului de misiune, desfășoară mai multe activități social-filantropice, precum: �Mirro gheozdano� – �Ghiozdanul meu�, �Sastipen le rromenqe� – �Sănătatea romilor�, care se desfășoară in parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Valcea, proiectul �Phirutno vas o des – Pelerini pentru o zi�, programul �Podema tatipe� – �Ghetuțe călduțe�, programul �Skola si laci� – �Școala este bună�, prin care se promovează acțiuni de incurajare a copiilor romi de a frecventa cursurile, de a diminua fenomenul abandonului școlar.

Un alt program este �Av paś o Del� – �Vino langă Dumnezeu�, un program de catehizare in comunitățile de romi. Apoi, programul de consiliere psihologică �Aven te das duma� – �Copilul tău este important, vino să vorbim despre el�, și programul �Sastipen tirre hurdeske� – �Sănătatea copilului tău�, de prevenire a bolilor la copii.

Prin toate programele desfășurate la nivelul Eparhiei Ramnicului, au fost vizitate toate comunitățile de romi, beneficiari ai programelor fiind un număr de aproximativ 15.000 de persoane de etnie romă.

 1. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: In cadrul eparhiei derulează proiectul “Centrul de catehizare pentru copii – Sfanta Parascheva” din martie 2021 pană in prezent. Bugetul proiectului este in valoare de 000 ron și are ca beneficiari un număr de 20 copii de etnie romă din Poiana Negustorului, Comuna Blăgești, județul Bacău.
 2. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a inființat parohii special pentru comunitățile de romi, de asemenea oferă ajutor social-filantropic și a avut reprezentanți in anul 2017 intr-un grup de lucru mixt pe problemele romilor impreună cu reprezentanți ai autorităților locale.
 3. Arhiepiscopia Dunării de Jos: sprijinirea financiară a etnicilor romi afectaţi de inundaţii pentru reconstruirea caselor, programe de igienizare şi alfabetizare, asistenţă pentru obţinerea documentelor de identitate şi stare civilă, oferirea de locuri in şcolile teologice şi hirotonirea de etnici romi pentru localităţile cu populaţie majoritară.
 4. Episcopia Ortodoxă Romană a Oradiei: Proiectul pentru copii romi al Sucursalei Girișu de Criș – In comuna Girişul de Criş, la cca.15 km de Oradea se oferă sprijin comunităţii de romi in vederea integrării sociale a acestora. Ca urmare a colaborării iniţiate de părintele ortodox cu organizaţia britanică Ro-Man-Aid, la care s-a adăgat sprijinul voluntarilor europeni, peste 27 copii romi sunt asistaţi zilnic in cadrul activităţilor şcolare. Cu ocazia marilor praznice de peste an se organizează programe in care sunt implicați copii din această comunitate.

Menționăm și proiectul ”Ferma in cele 4 anotimpuri”, evenimente sportive, serbări și vizite cu caracter educativ la Băile Felix și Peștera Urșilor.


Foto credit: Arhiepiscopia Ramnicului


Sursa: Basilica.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 147

Id: 77981

Data: Mar 16, 2023

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).